Rôzne

Sloboda slova je jednou zo základných hodnôt, na ktorej je SDA vystavaná. Potreba kriticky diskutovať a nebáť sa kontroverzie je grom našich aktivít. Práve Nežná revolúcia o.i.

Milí záujemcovia o dobrovoľnícku prácu v SDA,

na tomto mieste nájdete nájdete stručný prehľad výborov, pozícií a úloh, s ktorými budeme počítať v sezóne 2014/2015.

Vianoce Open 2013 na Trebišovskej

Dovoľujeme si vás pozvať na Vianoce Open 2013 na Trebišovskej.

Dátum konania: 21. December 2013

Miesto konania: Gymnázium Trebišovská 12, Košice

Vážení debatéri, kolegovia, priatelia,

Chceli by sme vám touto cestou dať do pozornosti ponuku participovať na projekte debatuj.sk

Hľadáme redaktorov pre tento zaujímavý projekt.

Pre viac informácií čítajte ďalej.

Hlavné ciele projektu

Cieľom projektu Debata v komunite je rozvíjať argumentačné zručnosti mladých ľudí a umožniť im verejne komunikovať o svojich záujmoch a problémoch v komunitách, v ktorých sme doteraz pôsobili málo alebo vôbec.

3. kolo východoslovenskej Debatiády

Dovoľujeme si vás pozvať na 3. kolo východoslovenskej Debatiády.

Dátum konania: 27. Marec 2013

Miesto konania: Gymnázium Alejová 1, Košice

SDA ponúka komunikačné tréningy

Otázka, či naše tréningy obstoja v komerčnej konkurencii, nám v hlavách skrsla už dávnejšie. Odpoveď na ňu sa rodila trochu dlhšie, no postupne naberá konkrétne kontúry.

Kandidatúry do výborov

Vážení členovia SDA, milí kamaráti,