Rôzne

Ku koncu minulého roka sme spustili projekt verejnej diskusie s názvom Rozumne o migrácii. Prostredníctvom neho sme zorganizovali po celom slovensku takmer 25 verejných diskusií o migrácii a utečeneckej kríze.

V newsletteri SDA každý mesiac uverejňujeme rozhovory s debatérmi - našimi dobrovoľníkmi, pracovníkmi, absolventmi, ktorí sú aktívni a nie je im ľahostajné, čo sa v našej spoločnosti deje.

Hľadáme prekladateľa

Poslaním Slovenskej debatnej asociácie je rozvíjať kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. Sme občianske združenie, ktoré vzniklo 17. novembra 1999 ako pokračovateľ debatného programu Nadácie otvorenej spoločnosti. Máme približne 1000 členov v 50 debatných kluboch po celom Slovensku.

Už Vás unavujú večné, ale nie príliš vecné debaty o migrácii so spolužiakmi v škole? Ak sa prihlásite do nedele 15.11. do projektu Rozumne o migrácii, máte šancu priniesť do Vašej školy poctivú diskusiu o aktuálnej téme.

Ak ste sa nedostali medzi nominovaných debatérov na XVI. Finále SLovenskej debatnej ligy 2015, nemusíte vešať hlavu.

Sloboda slova je jednou zo základných hodnôt, na ktorej je SDA vystavaná. Potreba kriticky diskutovať a nebáť sa kontroverzie je grom našich aktivít. Práve Nežná revolúcia o.i.

Milí záujemcovia o dobrovoľnícku prácu v SDA,

na tomto mieste nájdete nájdete stručný prehľad výborov, pozícií a úloh, s ktorými budeme počítať v sezóne 2014/2015.

Vianoce Open 2013 na Trebišovskej

Dovoľujeme si vás pozvať na Vianoce Open 2013 na Trebišovskej.

Dátum konania: 21. December 2013

Miesto konania: Gymnázium Trebišovská 12, Košice

Vážení debatéri, kolegovia, priatelia,

Chceli by sme vám touto cestou dať do pozornosti ponuku participovať na projekte debatuj.sk

Hľadáme redaktorov pre tento zaujímavý projekt.

Pre viac informácií čítajte ďalej.

Hlavné ciele projektu

Cieľom projektu Debata v komunite je rozvíjať argumentačné zručnosti mladých ľudí a umožniť im verejne komunikovať o svojich záujmoch a problémoch v komunitách, v ktorých sme doteraz pôsobili málo alebo vôbec.