O začiatkoch Discoveru

Tento rok oslavuje Letná akadémia Discover 10. výročie. O tom, ako vôbec akadémia vznikla a ako vyzerali jej začiatky, nám porozprával náš absolvent Jakub Mačák.

História Discoveru začala pred viac ako desiatimi rokmi. Vtedy som pre gymnázium, na ktorom som kedysi aj ja študoval, pripravil mimoškolský program úvodu do práva pozostávajúci z dvanástich interaktívnych seminárov.

 

Inšpiroval som sa profesormi, ktorí ma viedli na zahraničných univerzitách a snažil som sa učiť iným spôsobom, než na aký boli študenti u nás zvyknutí. Veľa sme diskutovali, analyzovali presvedčivosť skutočných rozsudkov a na záver kurzu študenti prekvapili samých seba, keď sa úspešne vžili do úlohy sudcov, prokurátorov a obhajcov, a vyskúšali si právo v akcii formou simulovaného súdneho sporu.

 

O rok neskôr tento kurz narástol do týždennej Letnej školy práva, ktorej sa zúčastnili štyria lektori a asi dvadsať študentov z viacerých východoslovenských stredných škôl. V ten rok sme na to už išli viac interdisciplinárne - okrem čistého práva sme študentom dali príležitosť naučiť sa niečo aj o psychológii svedeckých výpovedí alebo o zásadách boja proti korupcii.

 

 

 

V tom čase som bol postgraduálnym študentom na Oxforde, kde bola veľmi čulá komunita českých a slovenských študentov najrôznejších študijných odborov. Práve v tomto oxfordskom prostredí, v úzkej spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou, vznikla iniciatíva zlúčiť Letnú školu práva s Letným debatným inštitútom, čo bola ďalšia inovatívna aktivita, ktorú dovtedy organizovala SDA.

 

Náš cieľ bol rozšíriť obe letné školy geograficky aj obsahovo a urobiť z nich všeobecný letný kurz pre talentovaných študentov a študentky z celého Slovenska. Tak vznikla prvá Letná akadémia Discover, ktorá sa konala v lete roku 2011 a na ktorej si približne štyridsiati účastníci mohli vybrať z kurzov od amerikanistiky cez ekonómiu až po neurovedu.

 

Následne každý rok Discover rástol, postupne sa z neho stalo podujatie pre českých aj slovenských študentov, neskôr sa pridal aj medzinárodný turnus v angličtine a tak sme sa dostali až do jeho dnešnej vysoko-profesionálnej podoby, ktorá mi, hoci už iba z diaľky, robí obrovskú radosť.

Jakub Mačák je docent (Associate Professor) medzinárodného práva na Univerzite v Exeteri a právny poradca (Legal Adviser) na Medzinárodnom výbore Červeného kríža v Ženeve.