Udelené akreditácie za sezónu 2019/2020

V sezóne 2019/2020 sa takisto udeľovali rozhodcovské akreditácie. Týmto by sme radi poďakovali všetkým rozhodcom a rozhodkyniam, ktorí rozhodujú debaty na našich podujatiach a pomáhajú nám šíriť kritické myslenie a debatu.

#Oznamy #Stredoškolský program