Digitálna budúcnosť SDA

Chystá sa v organizácii IT revolúcia? Aké dopady na fungovanie prinesie a komu ušetrí prácu? V akých oblastiach je potrebná? Kto na nej pracuje? Pýtali sme sa predsedu nového IT výboru.

#Články

Spolu s novou sezónou sa dali do pohybu aj nové výbory v organizácii. Do tejto kategórie spadá aj IT výbor. V dnešnom rozhovore vám preto predstavíme predsedu IT, Filipa Mardzina, ktorý sa podieľal na vytváraní výboru už od samého začiatku. Ak vás zaujímajú konkrétne dôvody vzniku výboru, jeho ciele a zmeny, ktoré do SDA prinesie, čítajte ďalej.

 

IT výbor vznikol len nedávno, opísal by si nám preto, akú úlohu v ňom zastávaš a prečo si sa doň pridal?

V IT výbore zastávam pozíciu predsedu. SDA má, podľa môjho názoru, obrovský potenciál posunúť sa vpred vďaka informatizácii. Tento potenciál vytvára priestor práve pre IT výbor, čo je aj hlavným dôvodom, prečo som sa doň pridal. Zároveň výbor dáva človeku možnosť nadobúdať rôzne technické schopnosti a rozvíjať ich aj na pokročilých úrovniach. 

 

Aké sú teda hlavné úlohy IT výboru? Fungujete ako samostatná jednotka alebo prichádzate do interakcie aj s inými zložkami SDA? 

IT výbor úzko spolupracuje s ostatnými zložkami SDA. Ide o výbor, ktorý má prevažne podpornú funkciu. Väčšina vecí, na ktorých v IT výbore pracujeme, má v konečnom dôsledku zefektívniť alebo zjednodušiť prácu dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, iným výborom alebo kancelárii SDA. Preto sa na nás ľudia často obracajú s rôznymi prosbami týkajúcimi sa využívania IT. My na druhej strane musíme komunikovať s ostatnými, aby sme lepšie pochopili jednotlivé procesy v rámci SDA a vedeli ich čiastočne alebo celkovo informatizovať, a tak aj zlepšovať.

Prvé výstupy práce IT výboru zefektívnia manuálny proces párovania na turnajoch

 

Proces vzniku výboru začal už v minulej sezóne, aj vďaka tomu môžete už teraz naplno pracovať. Čo tvorí tieto dni hlavnú náplň vašej práce?  

Asi najviditeľnejší projekt, na ktorom momentálne pracujeme, je online fastballot. Snažíme sa docieliť, aby sa fastballoty dali vypisovať online cez webovú stránku a z tejto stránky sa jednoducho dali stiahnuť do párovačskej tabuľky. Ideálne tak na turnajoch párovačom a párovačkám ušetríme desiatky minút času, ako aj znížime chybovosť pri ich vypĺňaní po debatách. Každá minúta je kľúčová aj pre organizačné tímy, získaný čas vedia napríklad využiť pri organizovaní spoločenského programu na školách, ktorý bol doteraz problémom kvôli neskorému koncu turnajového dňa. Napokon, aj samotní debatéri a debatérky vedia oceniť chvíľky oddychu v  programe. Online fastballot sme úspešne otestovali na prvom celoslovenskom turnaji tejto sezóny. Mimo toho pracujeme na nastavení nového systému registrácií do SDA a rozbehnutí dátovej analytiky organizácie. Pozornosť začíname venovať aj webovej stránke SDA, ktorú máme v pláne do značnej miery prerobiť a sprístupniť ju tak aj širšiemu publiku.  

 

To znie ako práca pre široký tím ľudí. Ako to v ňom vyzerá po personálnej stránke? 

IT výbor má momentálne 7 členov a každý doň prináša niečo jedinečné. Máme medzi sebou starších absolventov, ktorí už pracujú v IT sfére, v oblastiach IT poradenstva, webového hostingu a finančných technológií. Prinášajú tak do tímu cenné know-how. Máme medzi sebou ale aj stredoškolákov s menšími skúsenosťami, ktorí majú záujem priučiť sa novým veciam a pomáhať na rôznych veľkých projektoch. Celkovo je náš tím veľmi diverzný a navzájom sa dopĺňame.

 

Čo pokladáš za najväčšie benefity, ktoré výbor prinesie? 

Dúfam, že sa nám v prvom rade podarí zjednodušiť a zefektívniť prácu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Vďaka implementácii IT riešení, ako je napríklad aj online fastballot, bude potrebné vykonávať menej pracnej repetitívnej práce a dobrovoľníci a dobrovoľníčky naprieč celou organizáciou budú môcť ušetrený čas využiť na ďalšie zmysluplnejšie úlohy v rámci svojho pôsobenia v SDA.

Online fastballot bude základom pre zber a analytiku dát zo súťažných debát

 

Ďalším dôležitým aspektom je práca s dátami. Naším cieľom je vytvoriť kvalitné základy zberu a analýzy dát v rámci SDA. To nám ako organizácii v budúcnosti pomôže robiť lepšie rozhodnutia a objektívnejšie hodnotiť výkony a rast debatérov a debatérok. Jedným potenciálnym využitím je prístup debatérov a debatárok k dátam o svojich debatných výsledkoch. Mohli by si tak napríklad pozrieť, koľko bodov dostávajú v priemere za debatu a na ktorých kategóriách by mali najviac zapracovať. Mojím cieľom je, aby si debatéri a debatérky vedeli pozrieť štatistiky svojich debatných výkonov podobne, ako si dnes vedia sledovať svoje bežecké výkony.

 

Všetko to vyznieva veľmi sľubne a ambiciózne, preto ma zaujíma tvoja vízia do budúcnosti. Vieš nám prezradiť, aké ďalšie projekty pripravujete a kde vidíš IT budúcnosť SDA? 

Momentálne je výbor v štádiu budovania kvalitných základov IT v SDA. Snažíme sa upratať a zjednotiť rôzne informačné systémy, ktoré sa v SDA využívajú, pripraviť architektúru na zber a prácu s dátami, ako aj určiť konkrétne ciele, ktoré by sme implementáciou našej činnosti chceli dosiahnuť.

 

V pláne máme napríklad vytvorenie koordinátorského modulu v Exponei (informačný systém, ktorý SDA začala využívať a IT výbor ho implementuje), ktorý by zautomatizoval značnú časť komunikácie s účastníkmi a účastníčkami turnajov. Automaticky by im teda e-mailom chodili pripomienky k prihláseniu zvyšných členov a členiek tímu na turnaj, zaplatení účastníckych poplatkov a podobne. Toto by ušetrilo veľa času a stresu pri práci členom a členkám regionálnych tímov, ktorí by následne mohli využiť svoju energiu efektívnejšie na zlepšovanie podujatí SDA.

 

Čo sa týka dlhodobejších vyhliadok, tak by som bol rád, ak by v budúcnosti SDA bola organizáciou, ktorá využíva dáta ako podklad k dôležitým rozhodnutiam, kde je vďaka IT zredukovaná repetitívna práca na minimum a ktorá svojim členom a členkám ponúka špičkové služby pomocou digitálnych riešení.

 

FILIP MARDZIN

predseda IT výboru