2 % na kritické myslenie

Aj v roku 2018 sa uchádzame o podiel dane z príjmu.

#Oznamy

Untitled design

Aj vďaka podielu vašej dane z príjmu vieme do debatovania zapojiť viac mladých ľudí. Učia sa u nás argumentovať, vystupovať na verejnosti, pracovať v tíme a viac sa zaujímajú o dianie na Slovensku a vo svete. Podiel dane z príjmu nám umožňuje udržať niektoré aktivity a chod kancelárie v doterajšej kvalite bez toho, aby sme potrebovali zvyšovať finančnú záťaž na debatérov a ich rodiny.

 

Postup pre zamestnancov

V roku 2018 potrebujete predložiť dve tlačivá pre poukázanie 2 % dane z príjmu:

Obyčajne poukazujete 2 % dane, ale môžete poukázať aj 3 % dane, ak ste v minulom roku odpracovali asppň 40 dobrovoľníckych hodín pre mimovládnu organizáciu alebo cirkev, ktorá vám o tom vystaví potvrdenie.

 

Postup pre SZČO

Podiel dane z príjmu viete poukázať cez daňové priznanie typu A alebo B. Naše údaje doňho nájdete nižšie.

Obyčajne poukazujete 2 % dane, ale môžete poukázať 3 % dane, ak ste v minulom roku odpracovali asppň 40 dobrovoľníckych hodín pre mimovládnu organizáciu alebo cirkev, ktorá vám o tom vystaví potvrdenie.

 

Postup pre firmy

Podiel dane z príjmu viete poukázať cez daňové priznanie právnických osôb. Naše údaje doňho nájdete nižšie.

Obyčajne poukazujete 1 % dane, ale môžete poukázať 2 % dane, ak ste od 1.1.2017 do 31.3.2018 poskytli našej alebo inej organizácii finančný dar vo výške 0,5 % dane z príjmu alebo viac.

 

Naše údaje do daňového priznanie

IČO 000031801480 (má sa písať sprava)

Právna forma Občianske združenie

Obchodné meno Slovenská debatná asociácia

Adresa Pražská 3222/11, 81104 Bratislava

 

Ak ste už 2 % poukázali inej organizácii

Slvoenskú debatnú asociáciu môžete podporiť na www.sda.sk/darujme alebo prostredníctvom charitatívnej reklamy.

 

Ďakujeme!

S otázkami sa na nás neváhajte obrátiť na sda@sda.sk.