Program verejnej diskusie

Podporujeme aj nesúťažné debatné aktivity, pretože sú atraktívnou a zhutnenou ukážkou toho, ako by mala vyzerať rozumná a slušná verejná diskusia. Podujatia o aktuálnych témach organizujúnaši členovia alebo mladí ľudia, ktorých na to pripravíme. Začali sme sériou debát a diskusií k 25. výročiu Nežnej revolúcie, nasledovali projekty Rozumne o migrácii, Rozumne o menšinách a Hrozby pre demokraciu. V každom z nich sme identifikovali hlavné argumentačné spory, poskytli organizátorom metodickú podporu a sprostredkovali kontakt na hostí. Zúčastnili sa napríklad sociálni vedci, aktivisti, žiadatelia o azyl či verejná ochrankyňa práv.