Učiteľský program

Organizujeme aktivity pre učiteľov, ktorými podporujeme uplatnenie debatnej metodiky vo vyučovaní. Mnohí učitelia by radi učili prostredníctvom argumentácie, nie iba memorovania, ale potrebujú sa sami naučiť, ako na to. 
 
Máme za sebou dvojročný medzinárodný projekt, v ktorom sme len na Slovensku školili skoro 200 učiteľov a spolu so zahraničnými partnermi vytvorili manuál postupov pripravený na vyučovacie hodiny. Výstupy tohto projektu nájdete na stárnke teachers.sda.sk.
 
Na jeseň 2017 realizujeme ďalší projekt, špeciálne zameraný na informačnú gramotnosť.