Naši ľudia

Výkonná rada

SDA riadi 4-členná výkonná rada volená valným zhromaždením na 3 roky.

Ondrej Schütz

Riaditeľ


+421 948 337 927 schutz@sda.sk


Debatoval a viedol debatný klub v Brne, kde študoval politológiu. Bol aj hlavným rozhodcom Slovenskej debatnej ligy a trénerom tímu na majstrovstvá sveta v debatovaní. Je lektorom Akadémie kritického myslenia. Pred SDA pracoval v marketingu.

FIlip Šiška

Člen výkonnej rady


siska@sda.sk


Debatoval v Piešťanoch a bol stredoslovenský regionálny koordinátor. Študuje medicínu v Brne. Pri štúdiu učí farmakologické predmety a pracuje na výskume závislostí.

Ján Jursa

Člen výkonnej rady


jursa@sda.sk


Debatoval za Poštovú v Košiciach. Pred zvolením do výkonnej rady zodpovedal za výber debatných téz. Pracuje ako analytik finančných trhov. Pravidelne píše o svetovej ekonomike pre Aktuality.sk.

Katarína Kandriková

Členka výkonnej rady


kandrikova@sda.sk


Debatovala a trénovala v Sučanoch. V minulosti pôsobila v SDA ako ombudsmanka, koordinátorka mentoringu a členka tézového výboru. Študuje hudobné manažérstvo na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Je manažérka festivalu Maraton hudby Brno.

Správna rada

Aktívne sa podieľa na príprave stratégie a rozpočtu SDA, schvaľuje účtovné závierky. Členov a členky volí valné zhromaždenie na 3 roky.

Lenka Iľanovská


ilanovska@sda.sk


Debatovala v Sučanoch. Študovala ekonómiu v Bratislave. Bola riaditeľkou Fóra donorov. Založila a riadi konzultačnú firmu getCLIENTS.

Ján Cifra


Študoval fyziku v Bratislave a manažment v Leuven, kde aj debatoval. Vedie firmu Websupport. Predtým pracoval v Piano Media a viacerých softvérových firmách.

Lucia Pašková


Študovala učiteľstvo v Bratislave. O debate sa dozvedela až po škole. Viedla firmu CURADEN Slovakia. Je spolumajiteľka dizajnového štúdia Milk, členka správnej rady Nexterie, podporuje Bielu vranu a ďalšie neziskové projekty.

Nicolas Tabačko


Debatuje na Poštovej v Košiciach a v správnej rade zastupuje vedúcich debatných klubov. Zaujíma sa o hudbu a medzinárodné právo.

Jozef Maruščák


maruscak@sda.sk


Debatovať začal pred 8 rokmi na Poštovej v Košiciach a SDA sa venuje doteraz. Študoval právo na University of Cambridge a momentálne sa venuje svojmu startupu CourtQuant, ktorého produkt predikuje atribúty súdnych sporov cez umelú inteligenciu. Forbes si ho v roku 2019 vybral do svojho rebríčka 30 pod 30. V SDA sa stará o Absolventský darcovský klub.

Filip Kužma


Debatuje na Bilingválnom gymnáziu v Sučanoch. SDA je súčasťou jeho života už viac ako 2 roky, či už ako debatéra, trénera, rozhodcu alebo organizátora. Okrem nej sa venuje aj občiansko-právnemu aktivizmu.

Marián Zachar


Mariánova vášeň je vzdelávanie s merateľným dopadom. Medzi rokmi 2010 a 2012 Implementoval iniciatívu za vyššiu transparentnosť na Ministerstve školstva. V roku 2015 spoluzaložil Národnú kanceláriu DofE na Slovensku, ktorá sa odvtedy stala jednou z najrýchlejšie rastúcich kancelárií DofE na svete. Bol vybratý do Aspen Young Leaders Programu a bol tiež zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu.

Andrea Brezániová


brazaniova@sda.sk


Učí na 8-ročnom gymnáziu Varšavská v Žiline slovenský jazyk a dejepis, kde výrazne pretavuje debatérske zručnosti a kritické myslenie do svojich vyučovacích hodín. S debatou ju zoznámili jej študenti, s ktorých pomocou postupne reštartovala debatný klub GVARZA. 

Ombudsmanka a ombudsman

Pomáhajú tvoriť bezpečné a inkluzívne prostredia v SDA. Obhajujú práva a záujmy členov a členiek SDA. Konajú na zákalde podnetu alebo z vlastnej iniciatívy. Podnet im môžete zaslať cez anonymný formulár.

Sára Provazníková

Ombudsmanka


ombudsmanka@sda.sk


Debatuje a vedie debatný klub pri Masarykovej univerzite v Brne, kde študuje psychológiu. V Brne založila aj stredoškolský klub na Gymnáziu Slovanské náměstí. V sezóne 2019/2020 pôsobila ako hlavná rozhodkyňa Slovenskej debatnej ligy. Zaujíma ju téma duševného zdravia. 

Jakub Neužil

Ombudsman


ombudsman@sda.sk


Študuje sociálnu politiku a sociálnu prácu na Ostravskej univerzite. Už piaty rok sa venuje debate v Českej Republike. Dva roky trénuje debatný klub GYRA Havířov. Zaujíma sa o politiku a o sociálnu oblasť.

Kancelária

Okrem riaditeľa má SDA 3 ďalšie plné úväzky.

Ivana Ivanová

Rozvojová manažérka


‭+421 910 163 573‬ ivanova@sda.sk


Debatovať začala na vysokej škole v Brne, kde študovala mediznárodné vzťahy a učila o českej zahrančinej politike. Debate sa venuje šesť rokov ako rozhodkyňa, lektorka a metodička. Bola UNICEF ambasádorkou a vedie detské tábory.

Patrícia Barbora Šebíková

Rozvojová koordinátorka


+421 908 698 801 sebikova@sda.sk


Počas strednej debatovala a trénovala na Poštovej v Košiciach. Odvtedy pôsobila v SDA na rôznych dobrovoľníckych pozíciách. Momentálne, popri práci v kancelárii SDA, píše svoju bakalársku prácu a dokončuje štúdium antropológie na University College London.

Kontrolór

Sleduje hospodáranie SDA a pomáha nastaviť procesy finančného riadenia. Menuje ho správna rada.

Martin Jesenský


Debatoval na Šrobárovej v Košiciach. Pri štúdiu manažmentu bol vedúcim kancelárie SDA. Pracuje ako CFO firmy Streamstar. Predtým bol auditorom v ČSOB a EY, kde sa venoval aj pro bon službám pre Nadáciu Pontis a neziskovú organizáciu Depaul Slovensko.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky

Činnosť SDA zabezpečuje viac ako 100 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Vedú kluby a rozhodujú na debatných turnajoch. Okrem toho plnia niektoré úlohy, ktorými ich poveruje výkonná rada:

Stredoškolský debatný program:

 • Západoslovenský región: Michaela Petrušková
 • Stredoslovenský región: Jakub Feik, Petra Nastasičová
 • Východoslovenský región: Branislav Erken, Alexandra Treskoňová
 • Výbor hlavnej rozhodkyne: Jana Babicová, Barbora Horehájová
 • Tézový výbor: Matej Čerman, Emma Lujza Barilová, Christian Alexander Filt, Kristián Kottfer, Sonja Nováková, Samuel Nvota, Anna Skuhrová
 • Výbor pre mentoringový program: Barbara Bačová, Matej Bárta, Adam Šarišský
 • Výbor pre majstrovstvá sveta v debatovaní: Michal Pečeňa, Richard Hoda
 • Trénerský tím IPPF: Timofej Kožuchov, Samuel Nvota

Základoškolský debatný program:

 • Západoslovenský región: Dominika Dudášová, Timotej Rezník
 • Stredoslovenský región: Aneta Migátová, Ľuboslava Švajková
 • Východoslovenský región: Simona Kallová, Ján Trenčák
 • Hlavný rozhodca: Jakub Bohuš
 • Tézový výbor: Jakub Kučerák, Richard Tomka, Richard Vaško, Laura Priatková

 Prierezové výbory:

 • Médiá: Zuzana Králiková, Valentín Lužák, Petra Nastasičová, Tobiáš Ondruš, Michaela Petrušková 
 • IT výbor: Filip Mardzin, David Birošík, Branislav Engler, Jakub Feik, Martin Opatovský, Patrik Varhoľák, Tomáš Hanečák

 

Valné zhromaždenie

Členmi najvyššieho orgánu SDA sú zástupcovia a zástupkyne všetkých debatných klubov. Volí a odvoláva výkonnú a správnu radu, schvaľuje stratégiu, plán činnosti a rozpočet SDA.