Naši ľudia

Výkonná rada

SDA riadi 4-členná výkonná rada volená valným zhromaždením na 3 roky.

Ondrej Schütz

Riaditeľ


+421 948 337 927 schutz@sda.sk


Debatoval a viedol debatný klub v Brne, kde študoval politológiu. Bol aj hlavným rozhodcom Slovenskej debatnej ligy a trénerom tímu na majstrovstvá sveta v debatovaní. Pred SDA pracoval v marketingu.

Tomáš Jarabák

Člen výkonnej rady


jarabak@sda.sk


Debatoval za Poštovú v Košiciach. Študoval manažment (a chvíľu sociológiu) v Brne, St. Gallene a aktuálne v Prahe. Ochotne sa porozpráva o Game of Thrones, japonskej pop-kultúre, NHL a Legu. V budúcnosti by rád mal kováčsku dieňu.

 

FIlip Šiška

Člen výkonnej rady


siska@sda.sk


Debatoval v Piešťanoch a bol stredoslovenský regionálny koordinátor. Študuje medicínu v Brne. Pri štúdiu učí farmakologické predmety a pracuje na výskume závislostí.

Ján Jursa

Člen výkonnej rady


jursa@sda.sk


Debatoval za Poštovú v Košiciach. Pred zvolením do výkonnej rady zodpovedal za výber debatných téz. Pracuje ako analytik finančných trhov. Pravidelne píše o svetovej ekonomike pre Aktuality.sk.

Správna rada

Aktívne sa podieľa na príprave stratégie a rozpočtu SDA, schvaľuje účtovné závierky. Členov a členky volí valné zhromaždenie na 3 roky.

Lenka Iľanovská


Debatovala v Sučanoch. Študovala ekonómiu v Bratislave. Bola riaditeľkou Fóra donorov. Založila a riadi konzultačnú firmu getCLIENTS.

Ján Cifra


Študoval fyziku v Bratislave a manažment v Leuven, kde aj debatoval. Vedie firmu Websupport. Predtým pracoval v Piano Media a viacerých softvérových firmách.

Lucia Pašková


Študovala učiteľstvo v Bratislave. O debate sa dozvedela až po škole. Viedla firmu CURADEN Slovakia. Je spolumajiteľka dizajnového štúdia Milk, členka správnej rady Nexterie, podporuje Bielu vranu a ďalšie neziskové projekty.

Nicolas Tabačko


Debatuje na Poštovej v Košiciach a v správnej rade zastupuje vedúcich debatných klubov. Zaujíma sa o hudbu a medzinárodné právo.

Jozef Maruščák


maruscak@sda.sk


Debatovať začal pred 8 rokmi na Poštovej v Košiciach a SDA sa venuje doteraz. Študoval právo na University of Cambridge a momentálne sa venuje svojmu startupu CourtQuant,
ktorého produkt predikuje atribúty súdnych sporov cez umelú inteligenciu. Forbes si ho v roku 2019 vybral do svojho rebríčka 30 pod 30.

Filip Kužma


Debatuje na Bilingválnom gymnáziu v Sučanoch. SDA je súčasťou jeho života už viac ako 2 roky, či už ako debatéra, trénera, rozhodcu alebo organizátora. Okrem nej sa venuje aj občiansko-právnemu aktivizmu.

Ombudsmanka a ombudsman

Pomáhajú tvoriť bezpečné a inkluzívne prostredia v SDA. Obhajujú práva a záujmy členov a členiek SDA. Konajú na zákalde podnetu alebo z vlastnej iniciatívy. Podnet im môžete zaslať cez anonymný formulár.

Petra Nastasičová


+421 918 458 990 ombudsmanka@sda.sk


Debatovala na Poštovej v Košiciach. Študovala na TUKE a vo Francúzsku. Momentálne žije v Brne, kde si ju opäť našla debatná komunita. Popri štúdiu hospodárskej politiky a medzinárodných vzťahov trénuje stredoškolský klub DK Slovaňák.

Miroslav Gyenes


+421 907 459 462 ombudsman@sda.sk


Bol členom debatného klubu na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Je študentom humanitných vied Karlovej univerzity v Prahe. V SDA počas strednej školy viedol debatný klub, bol členom výboru pre medzinárodné turnaje a regionálnym koordinátorom pre ZDP.

Kancelária

Okrem riaditeľa má SDA 3 ďalšie plné úväzky.

Ivana Ivanová

Rozvojová koordinátorka


‭+421 910 163 573‬ ivanova@sda.sk


Debatovať začala v Brne, kde študovala mediznárodné vzťahy a učila o českej zahrančinej politike. Bola UNICEF ambasádorkou a vedie detské tábory.

Jana Kostovčáková

Projektová koordinátorka


+421 915 544 897 kostovcakova@sda.sk


Študovala na FSEV UK Európske štúdiá, kde prišla do kontaktu s debatou v rámci predmetu "Debatovanie a kritické myslenie". Pracovala v INESS, Nexterii a spolupracuje na projekte Zmudri.sk.

Stanislav Jozef Krištofík

Rozvojový koordinátor


+421 904 039 867 kristofik@sda.sk


Spoznal debatu na vysokej škole v Brne, keď náhodou natrafil na stánok debatného klubu. Odvtedy pôsobil v SDA ako koordinátor rozhodcov a rozhodkýň a ako hlavný rozhodca debatnej ligy. Popri práci dokončuje štúdium sociológie. 

Kontrolór

Sleduje hospodáranie SDA a pomáha nastaviť procesy finančného riadenia. Menuje ho správna rada.

Martin Jesenský


Debatoval na Šrobárovej v Košiciach. Pri štúdiu manažmentu bol vedúcim kancelárie SDA. Pracuje ako CFO firmy Streamstar. Predtým bol auditorom v ČSOB a EY, kde sa venoval aj pro bon službám pre Nadáciu Pontis a neziskovú organizáciu Depaul Slovensko.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky

Činnosť SDA zabezpečuje viac ako 100 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Vedú kluby a rozhodujú na debatných turnajoch. Okrem toho plnia niektoré úlohy, ktorými ich poveruje výkonná rada:

 • Hlavná rozhodkyňa Slovenskej debatnej ligy: Sára Provazníková
 • Koordinátorky mentorských aktivít: Katarína Kandriková, Barbara Bačová
 • Výbor pre tézy stredoškolského programu: Adam Kalivoda, Peter Eller, Sonja Nováková, Matej Čerman, Christian Alexander Filt, Anna Skuhrová, Michal Karlubík, Kristián Kottfer, Martin Opatovský
 • Tréner tímu na majstrovstvá sveta: Michal Pečeňa
 • Hlavná rozhodkyňa Debatiády: Rebeka Démuthová
 • Výbor pre tézy Debatiády: Filip Bajtoš, Veronika Zrubáková, Dávid Stanek, Zuzana Bednáriková
 • Médiá: Zuzana Králiková, Patrícia Šebíková
 • Fotograf: Juraj Šimkovic

Organizačné tímy v stredoškolskom debatnom programe:

 • Západoslovenský región: Filip Mardzin, David Birošík
 • Stredoslovenský región: Matej Drdák, Jakub Feik
 • Východoslovenský región: Branislav Skrečko, Jana Babicová, Michaela Petrušková

Organizačné tímy v základoškolskom debatnom programe:

 • Západoslovenský región: Igor Sabol, Dominika Dudášová
 • Stredoslovenský región: Aneta Migátová, Jakub Bohuš
 • Východoslovenský región: Alexandra Treskoňová, Richard Rybár

 

Valné zhromaždenie

Členmi najvyššieho orgánu SDA sú zástupcovia a zástupkyne všetkých debatných klubov. Volí a odvoláva výkonnú a správnu radu, schvaľuje stratégiu, plán činnosti a rozpočet SDA.