Naši ľudia

Výkonná rada

Riadi každodenný chod organizácie. Jej členovia sú volení na trojročné obdobie valným zhromaždením a sú štatutárnymi zástupcami SDA.

Andrej Schulcz

Riaditeľ


+421 905 123 056 schulcz@sda.sk


Debatoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Študoval politológiu a sociológiu v Brne a Londýne. Od roku 2012 je riaditeľom SDA. Pritom je predsedom Rady mládeže Slovenska, predtým bol predsedom správnej rady Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie (IDEA).

Jakub Kobela

Člen výkonnej rady


+421 902 789 868 kobela@sda.sk


Debatoval v Dubnici nad Váhom. Študuje sociológiu v Brne. Vo výkonnej rade je od septembra 2014, predtým sa venoval stredoškolskému programu. Okrem pôsobenia vo výkonnej rade riadi niektoré projekty SDA, školí argumentáciu pre rôzne organizácie a pôsobí ako študentský asistent na svojej katedre.

Katarína Koromházová

Členka výkonnej rady


+421 911 205 387 koromhazova@sda.sk


Debatovala za Lacák v Košiciach. Študuje právo v Košiciach. Vo výkonnej rade je od septembra 2016, predtým sa venovala základoškolskému programu. Pomáha v Lige pre ľudské práva, predtým pracovala v advokátskej kancelárii.

Strategická rada

Radí ostatným orgánom ohľadom, nemá výkonné právomoci. Jej členov menuje výkonná rada, valné zhromaždenie ich môže odvolať.

Andrej Nosko


Debatoval v Tisovci. Študoval politológiu v Prahe a Budapešti. V Nadácii otvorenej spoločnosti v Budapešti má na starosti témy únosu štátu a kvality verejnej diskusie v európskych krajinách. Často prednáša o energetickej bezpečnosti.

Lenka Iľanovská


Debatovala v Sučanoch. Študovala ekonómiu v Bratislave. Bola riaditeľkou Fóra donorov. Založila a riadi konzultačnú firmu getCLIENTS.

Martin Dubéci


Debatoval v Tisovci. Študoval politológiu v Brne a Londýne. Píše najmä o bezpečnostnej politike. Riadil volebnú kampaň, zakladal Výzvu k ľudskosti a Progresívne Slovensko.

Matej Kurian


Debatoval za Šrobárovu v Košiciach. Študoval politológiu v Brne a Budapešti. Pracoval v Transparency International Slovensko a Nadácii Zastavme korupciu. Dnes je analytikom Útvaru hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR.

Matej Sapák


Debatoval za GJH v Bratislave. Študoval matematiku a právo v Bostone. Organizoval modelové zasadnutia OSN, pracoval v McKinsey, na ministerstvách financií a školstva. Je riaditeľom medzinárodnej školy LEAF Academy.

Ondrej Lunter


Debatoval v Brne, kde študoval politológiu a ekonómiu. Zakladal Demagog.sk a Masarykovy debaty. Donedávna pracoval ako prevádzkový riaditeľ v rodinnej firme AlfaBio.

Tamara Bobáková


Debatovala za GJH v Bratislave. Študovala medzinárodné vzťahy vo Philadelphii, Paríži a Londýne. Pracovala ako konzultantka pre manažment, dnes vedie rozvoj charakteru na LEAF Academy, a spája Slovákov, ktorí sa vrátili domov zo zahraničia. Je členkou správnej rady Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie (IDEA).

Regionálni koordinátori

V stredoškolskom a základoškolskom programe volia debatné kluby svojich regionálnych koordinátorov. Aktuálne sú nimi:

 • Adam Dobrota

  (západné Slovensko, stredoškolský program)

 • Helena Galbavá

  (stredné Slovensko, stredoškolský program)

 • Filip Stripaj

  (východné Slovensko, stredoškolský program)

 • Zuzana Králiková

  (západné Slovensko, základoškolský program)

 • Lucia Valachová

  (stredné Slovensko, základoškolský program)

 • Patrícia Šebíková

  (východné Slovensko, základoškolský program)

Dobrovoľníci

Činnosť SDA zabezpečuje viac ako 100 dobrovoľníkov. Pôsobia najmä ako vedúci klubov a rozhodcovia na turnajoch. Niektorí okrem toho plnia aj ďalšie úlohy, ktorými ich poveruje výkonná rada.

 • Výbor pre stredoškolský program: Tomáš Jarabák, Ivana Ivanová, Martin Richard Rolak
 • Hlavný rozhodca Slovenskej debatnej ligy: Dominik Benko
 • Výbor pre tézy Slovenskej debatnej ligy: Anton Gromóczki, Tina Chalupková, Martin Opatovský, Martin Sarvaš, Matúš Sadloň, Martin Šedovič
 • Výbor pre medzinárodné turnaje: Jakub Lebeda, Maroš Hodor, Michaela Janikovičová, Matúš Pravda
 • Výbor pre základoškolský program: Mária Gálová, Zuzana Bednáriková, Maroš Filčák, Alexandra Pasterňáková
 • Hlavný rozhodca Debatiády: Milan Fedorik
 • Výbor pre tézy Debatiády: Ester Tomajková, Nikola Gajdošová, Terézia Michalíková
 • Koordinátor vysokoškolského programu: Róbert Martin Hudec
 • Koordinátor učiteľského programu: Viktor Vigoda
 • Výbor Letnej akadémie Discover: Matěj Bajgar, Matúš Divéky, Dominika Dudášová, Dominik Miketa, Eliška Remešová, Barbora Spáčilová, Zuzana Vikarská
 • Mediálny výbor: Zuzana Bobová, Soňa Feciskaninová, Lucia Gavenčiaková, Zuzana Kondásová

Valné zhromaždenie

Členmi najvyššieho orgánu SDA sú zástupcovia všetkých debatných klubov. Volí a odvoláva výkonnú a dozornú radu, schvaľuje stratégiu, plán činnosti a rozpočet SDA.

Dozorná rada

Zastupuje valné zhromaždenie, vedie jeho zasadnutia a voči ostatným orgánom má kontrolné právomoci. Je volená na 2 roky. Aktuálne sú jej členmi:

 • Zuzana Vargová (predsedníčka)
 • Ján Búza
 • Nikola Illášová
 • Hana Skljarszka