Naši ľudia

Vedenie

SDA riadi tročlenná výkonná rada volená valným zhromaždením. Jej členovia majú troročné mandáty a sú štatutárnymi zástupcami. SDA má dvoch zamestnancov na plný úväzok.

Andrej Schulcz

Riaditeľ


+421 905 123 056 schulcz@sda.sk


Debatoval na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Študoval politológiu a sociológiu v Brne a Londýne. Od roku 2012 je riaditeľom SDA. Pritom je predsedom Rady mládeže Slovenska, predtým bol predsedom správnej rady Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie (IDEA).

Katarína Koromházová

Členka výkonnej rady


+421 911 205 387 koromhazova@sda.sk


Debatovala za Lacák v Košiciach. Študuje právo v Košiciach. Vo výkonnej rade je od septembra 2016, predtým sa venovala základoškolskému programu. Pomáha v Lige pre ľudské práva, predtým pracovala v advokátskej kancelárii.

Tomáš Jarabák

Člen výkonnej rady


jarabak@sda.sk


Debatoval za Poštovú v Košiciach. Študuje ekonómiu a manažment v Brne. Pred pôsobením vo výkonnej rade mal na starosti stredoškolský debatný program. Okrem školy a debaty sa venuje téme udržateľného rozvoja.

Jakub Kobela

Rozvojový koordnátor


+421 902 789 868 kobela@sda.sk


Debatoval v Dubnici nad Váhom. Končí štúdium sociológie v Brne. Ako rozvojový koordinátor sa venuje hlavne podpore vedúcich stredoškolských klubov. Ako vysokoškolák bol členom výkonnej rady SDA a študentský asistent na svojej katedre.

Ondrej Schütz

Rozvojový koordinátor


+421 948 337 927 schutz@sda.sk


Debatoval a viedol debatný klub v Brne, kde študoval politológiu. Pred SDA pracoval v marketingu. Má na starosti medzinárodnú spoluprácu v oblastiach debatnej metodiky a inštitucionálneho rozvoja.

Strategická rada

Radí ostatným orgánom ohľadom, nemá výkonné právomoci. Jej členov menuje výkonná rada, valné zhromaždenie ich môže odvolať.

Andrej Nosko


Debatoval v Tisovci. Študoval politológiu v Prahe a Budapešti. V Nadácii otvorenej spoločnosti v Budapešti má na starosti témy únosu štátu a kvality verejnej diskusie v európskych krajinách. Často prednáša o energetickej bezpečnosti.

Lenka Iľanovská


Debatovala v Sučanoch. Študovala ekonómiu v Bratislave. Bola riaditeľkou Fóra donorov. Založila a riadi konzultačnú firmu getCLIENTS.

Martin Dubéci


Debatoval v Tisovci. Študoval politológiu v Brne a Londýne. Píše najmä o bezpečnostnej politike. Riadil volebnú kampaň, zakladal Výzvu k ľudskosti a Progresívne Slovensko.

Matej Kurian


Debatoval za Šrobárovu v Košiciach. Študoval politológiu v Brne a Budapešti. Pracoval v Transparency International Slovensko a Nadácii Zastavme korupciu. Dnes je analytikom Útvaru hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR.

Matej Sapák


Debatoval za GJH v Bratislave. Študoval matematiku a právo v Bostone. Organizoval modelové zasadnutia OSN, pracoval v McKinsey, na ministerstvách financií a školstva. Je riaditeľom medzinárodnej školy LEAF Academy.

Ondrej Lunter


Debatoval v Brne, kde študoval politológiu a ekonómiu. Zakladal Demagog.sk a Masarykovy debaty. Donedávna pracoval ako prevádzkový riaditeľ v rodinnej firme AlfaBio.

Tamara Bobáková


Debatovala za GJH v Bratislave. Študovala medzinárodné vzťahy vo Philadelphii, Paríži a Londýne. Pracovala ako konzultantka pre manažment, dnes vedie rozvoj charakteru na LEAF Academy, a spája Slovákov, ktorí sa vrátili domov zo zahraničia. Je členkou správnej rady Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie (IDEA).

Regionálni koordinátori

V stredoškolskom a základoškolskom programe volia debatné kluby svojich regionálnych koordinátorov. Aktuálne sú nimi:

 • David Birošík

  (západné Slovensko, stredoškolský program)

 • Alena Marková

  (stredné Slovensko, stredoškolský program)

 • Filip Stripaj

  (východné Slovensko, stredoškolský program)

 • Zuzana Králiková

  (západné Slovensko, základoškolský program)

 • Branislav Engler

  (stredné Slovensko, základoškolský program)

 • Veronika Mattová

  (východné Slovensko, základoškolský program)

Dobrovoľníci

Činnosť SDA zabezpečuje viac ako 100 dobrovoľníkov. Pôsobia najmä ako vedúci klubov a rozhodcovia na turnajoch. Niektorí okrem toho plnia aj ďalšie úlohy, ktorými ich poveruje výkonná rada:

 • Výbor pre rozhodcov stredoškolského programu: Dominik Benko (hlavný rozhodca SDL), Stanislav Jozef Krištofík (koordinátor rozhodcov), Ondrej Schütz (metodika)
 • Výbor pre tézy stredoškolského programu: Anton Gromóczki, Maroš Hodor, Veronika Zrúbaková, Martin Opatovský, Martin Sarvaš, Adam Kollár, Martin Šedovič, Matej Kyjovský, Kristián Kottfer
 • Koordinátor podujatí stredoškolského programu: Filip Šiška
 • Tréner tímu na majstrovstvá sveta 2018: Branislav Fečko-Čegiň
 • Koordinátor reprezentácie: Martin Šedovič
 • Koordinátor kandidatúry WSDC 2020: Jakub Lebeda
 • Hlavná rozhodkyňa Debatiády: Patrícia Šebíková
 • Výbor pre tézy Debatiády: Ester Tomajková, Terézia Michalíková, Daniel Hančikovský
 • Koordinátorka podujatí základoškolského programu: Mária Gálová
 • Koordinátorka rozvoja základoškolského programu: Andrea Nina Gašparovičová
 • Mediálny výbor: Zuzana Bobová, Zuzana Kondásová, Lucia Posluchová 

 

Valné zhromaždenie

Členmi najvyššieho orgánu SDA sú zástupcovia všetkých debatných klubov. Volí a odvoláva výkonnú a dozornú radu, schvaľuje stratégiu, plán činnosti a rozpočet SDA.

Dozorná rada

Zastupuje valné zhromaždenie, vedie jeho zasadnutia a voči ostatným orgánom má kontrolné právomoci. Je volená na 2 roky. Aktuálne sú jej členmi:

 • Zuzana Vargová (predsednícčka)
 • Ján Búza
 • Jozef Maruščák
 • Hana Skljarszka
 • Martin Šedovič