Naši ľudia

Výkonná rada

SDA riadi 4-členná výkonná rada volená valným zhromaždením na 3 roky.

Ondrej Schütz

Riaditeľ


+421 948 337 927 schutz@sda.sk


Debatoval a viedol debatný klub v Brne, kde študoval politológiu. Bol aj hlavným rozhodcom Slovenskej debatnej ligy a trénerom tímu na majstrovstvá sveta v debatovaní. Pred SDA pracoval v marketingu.

Tomáš Jarabák

Člen výkonnej rady


jarabak@sda.sk


Debatoval za Poštovú v Košiciach. Študoval manažment (a chvíľu sociológiu) v Brne, St. Gallene a aktuálne v Prahe. Ochotne sa porozpráva o Game of Thrones, japonskej pop-kultúre, NHL a Legu. V budúcnosti by rád mal kováčsku dieňu.

 

FIlip Šiška

Člen výkonnej rady


siska@sda.sk


Debatoval v Piešťanoch a bol stredoslovenský regionálny koordinátor. Študuje medicínu v Brne. Pri štúdiu učí farmakologické predmety a pracuje na výskume závislostí.

Ján Jursa

Člen výkonnej rady


jursa@sda.sk


Debatoval za Poštovú v Košiciach. Pred zvolením do výkonnej rady zodpovedal za výber debatných téz. Pracuje ako analytik finančných trhov. Pravidelne píše o svetovej ekonomike pre Aktuality.sk.

Správna rada

Aktívne sa podieľa na príprave stratégie a rozpočtu SDA, schvaľuje účtovné závierky. Členov a členky volí valné zhromaždenie na 3 roky.

Lenka Iľanovská


Debatovala v Sučanoch. Študovala ekonómiu v Bratislave. Bola riaditeľkou Fóra donorov. Založila a riadi konzultačnú firmu getCLIENTS.

Ján Cifra


Študoval fyziku v Bratislave a manažment v Leuven, kde aj debatoval. Vedie firmu Websupport. Predtým pracoval v Piano Media a viacerých softvérových firmách.

Lucia Pašková


Študovala učiteľstvo v Bratislave. O debate sa dozvedela až po škole. Viedla firmu CURADEN Slovakia. Je spolumajiteľka dizajnového štúdia Milk, členka správnej rady Nexterie, podporuje Bielu vranu a ďalšie neziskové projekty.

Nicolas Tabačko


Debatuje na Poštovej v Košiciach a v správnej rade zastupuje vedúcich debatných klubov. Zaujíma sa o hudbu a medzinárodné právo.

Ombudsmanka

Pomáha tvoriť bezpečné a inkluzívne prostredia v SDA. Obhajuje práva a záujmy členov a členiek SDA. Koná na zákalde podnetu alebo z vlastnej iniciatívy. Podnet ju môžete zaslať cez anonymný formulár.

Katarína Kandriková


+421 914 191 607 kandrikova@sda.sk


Debatovala v Sučanoch. Študuje hudobný manažment na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. V minulej sezóne bola v tíme, ktorý sa venoval výskumu debatnej komunity.

Kancelária

Okrem riaditeľa má SDA 3 ďalšie plné úväzky.

Ivana Ivanová

Rozvojová koordinátorka


‭+421 910 163 573‬ ivanova@sda.sk


Debatovať začala v Brne, kde študovala mediznárodné vzťahy a učila o českej zahrančinej politike. Bola UNICEF ambasádorkou a vedie detské tábory.

Kontrolór

Sleduje hospodáranie SDA a pomáha nastaviť procesy finančného riadenia. Menuje ho správna rada.

Martin Jesenský


Debatoval na Šrobárovej v Košiciach. Pri štúdiu manažmentu bol vedúcim kancelárie SDA. Pracuje ako CFO firmy Streamstar. Predtým bol auditorom v ČSOB a EY, kde sa venoval aj pro bon službám pre Nadáciu Pontis a neziskovú organizáciu Depaul Slovensko.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky

Činnosť SDA zabezpečuje viac ako 100 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Vedú kluby a rozhdoujú na debatných turnajoch. Okrem toho toho plnia niektorí úlohy, ktorými ich poveruje výkonná rada:

 • Hlavný rozhodca Slovenskej debatnej ligy: Stanislav Jozef Krištofík
 • Rozhodcovský koordinátor: David Birošík
 • Koordinátka mentorských aktivít: Alexa Dvorská
 • Koordinátor podujatí stredoškolského programu: Filip Stripaj
 • Výbor pre tézy stredoškolského programu: Ján Jursa, Adam Kalivoda, Kristián Kottfer, Martin Opatovský, Michaela Šedovič, Michal Karlubík, Peter Eller, Sonja Nováková, Zuzana Bednáriková
 • Tréner tímu na majstrovstvá sveta: Branislav Fečko-Čegiň
 • Hlavná rozhodkyňa Debatiády: Mária Gálová
 • Výbor pre tézy Debatiády: Branislav Engler, David Birošík, Zuzana Bednáriková
 • Koordinátorka podujatí základoškolského programu: Andrea Nina Gašparovičová
 • Fotograf: Juraj Šimkovic

 

Regionálnych koordinátorov a koordinátorky si volia debatné kluby.

V stredoškolskom programe:

 • Západoslovenský región: Filip Mardzin
 • Stredoslovenský región: Dávid Stanek
 • Východoslovenksý región: Michaela Petrušková

V základoškolskom programe:

 • Západoslovenský región: Jakub Kamenický (poverený výkonnou radou)
 • Stredoslovenský región: Aneta Migátová
 • Východoslovenksý región: Milan Gajtko

 

Valné zhromaždenie

Členmi najvyššieho orgánu SDA sú zástupcovia a zástupkyne všetkých debatných klubov. Volí a odvoláva výkonnú a správnu radu, schvaľuje stratégiu, plán činnosti a rozpočet SDA.