Naši partneri

Od svojho vzniku mala SDA možnosť spolurpacovať s mnohými organizáciami z verejného, súkromného aj neziskového sektora. Niektoré partnerstvá sú dlhodobé a výrazne pomáhajú napĺňať poslanie. Rastúci počet organizácií vidí význam v podpore kritického myslenie, otvorenosti a občianstva mladých ľudí. Predstavujeme partnerov SDA v súčasnej a minulej debatnej sezóne.

Sme členom

 

Medzinárodná debatná vzdelávacia asociácia

Organizuje medzinárodné aktivity a je fórom pre zdieľanie skúseností a nové partnerstvá. Sme jej zakladajúcim členom.

 
 

Rada mládeže Slovenska

Zastupuje mládežnícke organizácie a pomáha zvyšovať kvalitu ich práce. Sme členom od roku 2011.

 
 

Majstrovstvá sveta v debatovaní

Sme zakladajúcim členom organizácie zastrešujúcej stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní.

 

S podporou

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Sme je jedným z 20 príjemcov štátnej dotácie na podporu systematickej práce s mládežou.

 
 

Erasmus+

Program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodné aktivity SDA pre učiteľov a mladých ľudí.

 
 

Európa pre občanov

Program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodné aktivity SDA pre mladých ľudí a verejnosť.

 
 

Nadácia Pontis

Udelila SDA Cenu Generácia 3.0 v kategórii sociálne a občianske kompetencie.

 
 

Nadácia Orange

Podporuje rozvoj stredoškolského programu v sezóne 2017/2018.

 
 

Veľvyslanectvo USA

Veľvyslanectvo Spojených štátov podporilo školenia o informačnej gramotnosti pre učiteľov na jeseň 2017.

 
 

Martinus

Pravidelne venuje SDA časť výnosov z predaja kontroverznej literatúry.

 
 

ProSight

Podporila Letnú akadémiu Discover podielom dane z príjmu.

 
 

Urban Residence

Spoločnosť zo skupiny LUCRON finančne prispela na náš rozvoj.

 
 

Slovenské elekrárne

Podporila Finále Slovenskej debatnej ligy 2017/2018.

 
 

Websupport

Pravidelne venuje SDA výnosy z kontroverzných webstránok.

 

Partneri

 

Mayer/McCann Erickson

Bezplatne tlačí informačné brožúry a ďalšie materiály SDA.

 
 

Nadácia otvorenej spoločnosti

Založila SDA a podporila projekt Rozumne o menšinách z prostriedkov Výzvy k ľudskosti.

 
 

Centrum pre filantropiu

Prevádzkuje službu Darujme.sk, ktorá nám umožňuje prijímať dary od jednotlivcov.

 
 

Altamira Softworks

Vytvorila našu novú webstránku.

 
 

Spojená škola Novohradská

Umožňuje, aby sa na jej pôde bezplatne konalo viacero debatných podujatí ročne.

 
 

Evanjelické gymnázium Tisovec

Každý rok spolupracujeme na debatnom týždni pre žiakov prvého ročníka.

 
 

Obchodná akadémia Považská Bystrica

Umožňuje konanie viacerých debatných podujatí.

 
 

Gymnázium Jozefa Lettricha

Pri Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine roky pôsobí debatný klub a škola pravidelne hostí regionálne turnaje.

 
 

Divadlo Aréna

Organizuje Detskú Univerzitu Komenského, kde ponúkame debatné vzdelávanie.

 
 

Hi-reklama

Poskytuje zľavnenú tlač diplomov a potrieb na podujatia SDA.

 
 

Iuventa - slovenský inštitút mládeže

Administruje dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 
 

Prestredoškolákov

Stránka pre mladých ľudí, ktorá informuje aj o našich aktivitách.