Výročné správy

Výročné správy vydávame za debatné sezóny, ktoré sa zhodujú so školským rokom. V správe za každú sezónu nájdete informácie o štruktúre organizácie a obsadení vedúcich postov, aktivitách aj hospodárení SDA.

výročná správa 2008_2009

výročná správa 2009_2010

výročná správa 2010_2011

výročná správa 2011_2012

výročná správa 2012_2013

výročná správa 2013_2014

výročná správa 2014_2015

výročná správa 2015_2016