Odborná debatná liga

Ak ste študentom/tkou, učiteľom/kou alebo vo vedení strednej odbornej školy, máme pre Vás novinku. Ponúkame Vám príležitosť zapojiť sa do prvého ročníka Odbornej debatnej ligy, ktorú organizuje Slovenská debatná asociácia s podporou Férovej nadácie O2.

Odborná debatná liga je medzinárodne unikátny projekt rozvíjajúci zručnosti, ktoré žiaci a žiačky stredných odborných škôl budú potrebovať v škole aj práci. Patria medzi ne:

  1. Kritické myslenie a práca s rôznymi zdrojmi informácií. V dnešnej dobe internetu, širokého spektra médií a dezinformácií je viac ako kedykoľvek predtým potrebné odlíšiť fakty od názorov a argumenty od demagógie.
  2. Mäkké zručnosti pre prax. Pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou okrem dobrej odbornej znalosti vyžadujú aj schopnosť pracovať v tíme, pracovať pod tlakom či predstaviť a obhájiť svoj názor.
  3. Porozumenie spoločenským dopadom svojho odboru. Aby žiaci a žiačky pochopili, ako svet funguje, potrebujú nad problémami rozmýšľať z viacerých perspektív.

Čo pre Vás pripravujeme?

Pilotný ročník Odbornej debatnej ligy sa bude skladať z víkendového školenia a celoslovenského turnaja.

Prvou časťou bude  školenie, ktoré sa odohrá 23.-25.3. v Žiline. Na školení by sme radi privítali z každej zapojenej školy aspoň jedného učiteľa/učiteľku a aspoň jedného žiaka/žiačku.  Lektori SDA tu oboznámia účastníkov s tým, ako debata funguje, ako sa naučiť debatovať a ako pracovať s mladými, aby o zlepšovanie sa v debate mali záujem. Miesto ešte upresníme

V máji sa bude hlavná súťaž konať v Bratislave. Súčasťou podujatia budú aj workshopy a diskusie s úspešnými ľuďmi z biznisu. Súťaže sa z každej školy môže zúčastniť jeden alebo viac trojčlenných tímov.

 

Ako vyzerá debata?

 

Debata je organizovaná výmena názorov. Prebieha medzi dvoma trojčlennými tímami na zadanú kontroverznú tézu. Jeden z tímov ju obhajuje a druhý tézu vyvracia. O tom, či bude tím za alebo proti, rozhodne žreb. Debatéri a debatérky tak musia uchopiť tézu aj z pohľadu, ktorý by inak nezastávali.Rozhodcovia, ktorých školíme, kladú dôraz na argumentačné schopnosti debatérov, nie na ich rétoriku. Kvalitný argument obsahuje logickú analýzu a je podporený relevantným dôkazom.

V Odbornej debatnej lige sa bude debatovať iba na témy z odboru, ktorému sa školy venujú. Účastníci a účastníčky budú debatovať o témach, ktoré sú im blízke a na ktoré sa v školskom prostredí pravidelne pripravujú. Podobný projekt nie je dodnes študentom k dispozícii na Slovensku, ale ani v iných európskych krajinách.

 

Ako sa prihlásiť?

Stať sa súčasťou je jednoduché. Svoj záujem s informáciou o tom, na ktorej škole pôsobíte, prejavte v tomto FORMULÁRI. Následne Vám poskytneme ďalšie informácie o tom, ako postupovať a čo sa bude diať ďalej.

Prihlasovanie potrvá do 9. marca 2018.

 

Kde nájdete ďalšie informácie?

Pre viac informácií kontaktujte hlavného organizátora projektu Jakuba Kobelu (kobela@sda.sk, 0902 789 868). Ten bude zodpovedný za prihlasovanie tímov, školenie aj záverečné podujatie.