Sme členom

 

Medzinárodná debatná vzdelávacia asociácia

Organizuje medzinárodné aktivity a je fórom pre zdieľanie skúseností a nové partnerstvá. Sme jej zakladajúcim členom.

 
 

Rada mládeže Slovenska

Zastupuje mládežnícke organizácie a pomáha zvyšovať kvalitu ich práce. Sme členom od roku 2011.

 
 

Majstrovstvá sveta v debatovaní

Sme zakladajúcim členom organizácie zastrešujúcej stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní.

 

S podporou

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Sme je jedným z 20 príjemcov štátnej dotácie na podporu systematickej práce s mládežou.

 
 

Erasmus+

Program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodné aktivity SDA pre učiteľov a mladých ľudí.

 
 

Európa pre občanov

Program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodné aktivity SDA pre mladých ľudí a verejnosť.

 
 

Nadácia Orange

Podporuje rozvoj stredoškolského programu v sezóne 2017/2018.

 
 

Nadácia Pontis

Udelila SDA Cenu Generácia 3.0 v kategórii sociálne a občianske kompetencie.

 
 

Medzinárodný vyšehradský fond

Podporil vyšehradskú debatnú akadémiu v lete 2019.

 
 

Zastúpenie Európskej komisie

V roku 2018 podporili Letnú školu kritického myslenia a sériu diskusií Rozumne o Európe.

 
 

Martinus

Pravidelne venuje SDA časť výnosov z predaja kontroverznej literatúry.

 
 

ProSight

Podporila Letnú akadémiu Discover podielom dane z príjmu.

 
 

Slovenské elekrárne

Podporila Finále Slovenskej debatnej ligy 2017/2018 a 2018/2019.

 
 

Greenway Infrastructure

Hlavný partner Finále Slovenskej debatnej ligy 2018/2019

 
 

Urban Residence

Spoločnosť zo skupiny LUCRON finančne prispela na náš rozvoj.

 
 

Bratislavský samosprávny kraj

Podporil Finále Slovenskej debatnej ligy 2018/2019.

 
 

Nadácia EPH

Podporila účasť tímu na majstrovstvách sveta v debatovaní 2019.

 
 

Websupport

Pravidelne venuje SDA výnosy z kontroverzných webstránok.

 
 

Vacuumlabs

Podporila účasť slovenského tímu na majstrovstvásch sveta v debatovaní 2019.

 

Partneri

 

Mayer/McCann Erickson

Bezplatne tlačí informačné brožúry a ďalšie materiály SDA.

 
 

Centrum pre filantropiu

Prevádzkuje službu Darujme.sk, ktorá nám umožňuje prijímať dary od jednotlivcov.

 
 

Altamira Softworks

Vytvorila našu novú webstránku.

 
 

Spojená škola Novohradská

Umožňuje, aby sa na jej pôde bezplatne konalo viacero debatných podujatí ročne.

 
 

Evanjelické gymnázium Tisovec

Každý rok spolupracujeme na debatnom týždni pre žiakov prvého ročníka.

 
 

Obchodná akadémia Považská Bystrica

Umožňuje konanie viacerých debatných podujatí.

 
 

Gymnázium Jozefa Lettricha

Pri Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine roky pôsobí debatný klub a škola pravidelne hostí regionálne turnaje.

 
 

Divadlo Aréna

Organizuje Detskú Univerzitu Komenského, kde ponúkame debatné vzdelávanie.

 
 

Hi-reklama

Poskytuje zľavnenú tlač diplomov a potrieb na podujatia SDA.

 
 

Iuventa - slovenský inštitút mládeže

Administruje dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 
 

Prestredoškolákov

Stránka pre mladých ľudí, ktorá informuje aj o našich aktivitách.