Sme členom

 

Medzinárodná debatná vzdelávacia asociácia

Organizuje medzinárodné aktivity a je fórom pre zdieľanie skúseností a nové partnerstvá. Sme jej zakladajúcim členom.

 
 

Rada mládeže Slovenska

Zastupuje mládežnícke organizácie a pomáha zvyšovať kvalitu ich práce. Sme členom od roku 2011.

 
 

Majstrovstvá sveta v debatovaní

Sme zakladajúcim členom organizácie zastrešujúcej stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní.

 

S podporou

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Sme je jedným z 20 príjemcov štátnej dotácie na podporu systematickej práce s mládežou.

 
 

Ministerstvo spravodlivosti SR

Podporilo projekt videí vyvracajúce hoaxy a konšpirácie, v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

 
 

Erasmus+

Program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodné aktivity SDA pre učiteľov a mladých ľudí.

 
 

Európa pre občanov

Program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodné aktivity SDA pre mladých ľudí a verejnosť.

 
 

Zastúpenie Európskej komisie

V roku 2018 podporili Letnú školu kritického myslenia a sériu diskusií Rozumne o Európe.

 
 

Nadácia Pontis

Udelila SDA Cenu Generácia 3.0 v kategórii sociálne a občianske kompetencie.

 
 

Fond pre transparentné Slovensko nadácie Pontis

podporil debaty mladých a verejné diskusie v projekte Mladý debatujú o transparentnom Slovensku.

 
 

Martinus

Pravidelne venuje SDA časť výnosov z predaja kontroverznej literatúry.

 
 

ProSight

Podporila Letnú akadémiu Discover podielom dane z príjmu.

 
 

Urban Residence

Spoločnosť zo skupiny LUCRON finančne prispela na náš rozvoj.

 
 

Bratislavský samosprávny kraj

Podporil projekt Mediálna gramotnosť a kritické myslenie pre mladých.

 
 

Websupport

Pravidelne venuje SDA výnosy z kontroverzných webstránok.

 
 

Active Citizens Fund - Slovakia

Projekt ‘Vzdelávanie učiteľov kritického myslenia v regiónoch’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 
 

Veľvyslanectvo USA na Slovensku

Podporilo organizovanie Olympiády kritického myslenia

 

Partneri

 

Mayer/McCann Erickson

Bezplatne tlačí informačné brožúry a ďalšie materiály SDA.

 
 

Centrum pre filantropiu

Prevádzkuje službu Darujme.sk, ktorá nám umožňuje prijímať dary od jednotlivcov.

 
 

Altamira Softworks

Vytvorila našu novú webstránku.

 
 

Spojená škola Novohradská

Umožňuje, aby sa na jej pôde bezplatne konalo viacero debatných podujatí ročne.

 
 

Evanjelické gymnázium Tisovec

Každý rok spolupracujeme na debatnom týždni pre žiakov prvého ročníka.

 
 

Obchodná akadémia Považská Bystrica

Umožňuje konanie viacerých debatných podujatí.

 
 

Gymnázium Jozefa Lettricha

Pri Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine roky pôsobí debatný klub a škola pravidelne hostí regionálne turnaje.

 
 

Divadlo Aréna

Organizuje Detskú Univerzitu Komenského, kde ponúkame debatné vzdelávanie.

 
 

Hi-reklama

Poskytuje zľavnenú tlač diplomov a potrieb na podujatia SDA.

 
 

Iuventa - slovenský inštitút mládeže

Administruje dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 
 

Prestredoškolákov

Stránka pre mladých ľudí, ktorá informuje aj o našich aktivitách.

 
 

Pravidelná dávka