Podporte nás

Absolventi a sympatizanti ako vy nám cez túto stránku poslali približne 7000 eur, aby sme sa vedeli lepšie pracovať s vedúcimi klubu, ktorí najčastejšie sami stredoškoláci, aj záujemcom o založenie nového klubu. Aby sme tento systém udržali a do budúcnosti ho vedeli aj rozširovať, chceme počas tejto sezóny vyzbierať aspoň 14000 eur - dvojnásobok toho, čo počas minulej.

 

Ako to funguje?

Od septembra v SDA pracuje Jakub Kobela ako rozvojový koordinátor. Jeho hlavnou úlohou je pripravovať odporúčané metodické podklady na každé stretnutie stredoškolského klubu, navštevovať kluby po celom Slovensku, aby dával vedúcim spätnú väzbu, a ďalšími spôsobmi podporovať ich prácu. Jeho cesty môžete sledovať napríklad cez náš Facebook a Instagram.

 

Takýto systém potrebujeme, pretože stredoškolské kluby vedú najmä stredoškoláci. My od nich napriek veku očakávame, že budú iným stredoškolákom odovzdávať zručnosti, ktoré vieme, že nemajú vysokoškoláci. Do minulej sezóny tieto úlohy zastrešovali dobrovoľníci. Keďže ale menej než 10 % našich absolventov ostáva študovať na Slovensku, na diaľku sme nevedeli byť vysokoškoláci zďaleka takí efektívni, akí by sme chceli. Profesionalizácia podpory klubov je možno najväčšia zmena k lepšiemu, ktorú sme v SDA kedy zaviedli.

 

Takýto koordinátor, cesty po Slovensku a intenzívnejšia podpora vedúcich debatných klubov niečo stoja. V tejto sezóne odhadujeme náklady na asi 21 000 eur. Z toho asi tretinu financujeme z vašich príspevkov, tretinu z grantu Nadácie Orange, a zvyšok z iných zdrojov. Aby bol tento systém udržateľný a škálovateľný, chceme dosiahnuť zdvojnásobenie podpory od absolventov a podporovateľov poslania SDA ako vy.

 

Predpokladáme, že s rastúcou podporou budeme vedieť postupne podporovať viac debatných klubov a debatérov. Do 3-5 rokov plánujeme zdvojnásobiť počet debatérov na Slovensku.


Čo robíme?


Debata je organizovaná výmena názorov na vopred zadanú tézu. Jeden tím má úlohu obhajovať platnosť tézy, druhý s ňou nesúhlasiť. Rečníci tímov sa striedajú a tímy majú rovnaký čas na prednesenie svojich argumentov. O tom, či bude tím za alebo proti, rozhodne žreb. Debatéri tak musia uchopiť tézu aj z pohľadu, ktorý by inak nezastávali. Rozhodcovia, ktorých školíme, kladú dôraz na argumentačné schopnosti debatérov, nie na ich rétoriku. Kvalitný argument obsahuje logickú analýzu a je podporený relevantným dôkazom. Debatné tézy nie sú o hocičom, ale sú vždy formulované tak, aby s nimi bolo možné rozumne súhlasiť aj nesúhlasiť- bez zavádzania, nepravdivých informácií či útokov. V sezóne 2016/2017 sa napríklad debatovalo o význame referend, zelených patentoch či univerzálnom základnom príjme.

 

Naše aktivity sú pre mladých ľudí zaujímavé, pretože im dávame slovo. Na debatách môžu vyučiť skoro všetko, čo sa naučili v škole, alebo o čom sa dočítali vo voľnom čase. Vedieme ich k záujmu o verejné dianie a svetové udalosti. Rozvíjame prezentačné zručnosti, učíme pracovať v tíme a pod stresom. Dávame priestor na realizáciu dobrovoľníkom, z ktorých mnohí študujú v zahraničí. 

 

Realizujeme stredoškolský, základoškolský aj vysokoškolský debatný program, aktivity pre učiteľov, program verejnej diskusieletnú akadémiu Discover.

 

Chcete vedieť viac?


Ak máte ďalšie otázky alebo by ste sa radi prišli pozrieť, sledujte náš Facebook, pozrite si naše výročné správy alebo napíšte na sda@sda.sk.

 

Ďalšie formy podpory

 

Údaje pre poukázanie podielu dane z príjmu:

Slovenská debatná asociácia, občianske združenie, Pražská 3222/11 81104 Bratislava, IČO 31801480

Sme registrovaní v programoch Trnasnational Giving Europe a Benevity.

Ohľadom iných možností finančnej a vecnej podpory alebo záujmu o debatný tréning sa na nás obráťte na sda@sda.sk.