Podporte nás

Trápi vás, že školy neučia budúcich voličov rozmýšľať a argumentovať? Prekážajú vám xenofóbia a populizmus v médách a politike? Chýbajú vám organizácie, ktoré dávajú vysokoškolákom dôvod ostať na Slovensku?

Nám tiež. Preto je naším poslaním podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí.

Štát si kritické myslenie cení na 20,50 eur na člena SDA (o 2 eurá menej oproti minulému roku). Firmy a nadácie uprednostňujú reklamu, charitu a technológie.

Vy viete spraviť rozdiel.

Váš príspevok vieme prijať cez www.sda.sk/darujme alebo ako 2 % dane z príjmu.

Aby ste nám vedeli poukázať podiel dane z príjmu, potrebujete uviesť naše údaje:

 • Názov Slovenská debatná asociácia
 • Forma občianske združenie
 • IČO 31801480
 • Adresa Pražská 11, 81104 Bratislava   

Príspevky od ľudí ako vy predstavujú 2 % našich zdrojov. Pripojte sa k 20 mesačným darcom SDA, a pridajte ďalšie percento k nezávislosti debaty od rozhodnutí politikov, úradníkov a korporácií.

Na sezónu 2015/2016 sme od vás dostali 3190 eur. Umožnili ste nám nimi rozšíriť vzdelávanie pre vedúcich klubov, rozhodcov a ďalších dobrovoľníkov na niekoľko seminárov v priebehu roka. Umožnili ste nám častejšie sa s nimi stretávať, čo nám umožní ich lepšie pripraviť na ich úlohu. Stojí na nich naša organizácia, pretože čo sa dnes učí v kluboch ako sa dnes rozhoduje, tak sa bude  zajtra debatovať.

Čo robí SDA

 • V stredoškolskom prgograme máme 35 klubov. Väčšinu z nich vedú stredoškoláci, pretože učitelia nezvyknú mať čas, chuť alebo zručnosti, a vysokoškoláci sú v zahraničí. Vedieme ich k tomu, aby sa stretávali každý týždeň. Pripravujú sa na turnaje Slovenskej debatnej ligy (4 na západnom, strednom a východnom Slovensku a finále v parlamente) alebo 3 anglické turnaje, ktoré v tejto sezóne plánujeme.
 • V základoškolskom prgograme máme 20 klubov a organizujeme súťaž Debatiáda, ktorá je modelovaná podľa Slovenskej debatnej ligy.
 • Vo vysokoškolskom prgograme podporujeme obnovu a vznik nových vysokoškolských klubov na Slovensku.
 • V učiteľskom prgograme pracujeme na tom, aby sa debatná metodika dostala do vyučovania. Na jar 2016 pripravujeme podujatia pre 70 učiteľov z celého Slovenska, aby sme im predstavili manuál, ktorý pripravujeme s 3 zahraničnými debatnými asociáciami.
 • Programom verejnej diskusie sa snažíme vniesť debatné zásady do občianskeho života. Minulý rok sme sa venovali 25. výročiu Nežnej revolúcie, tento rok migrácii a budúci rok budú našou hlavnou témou hrozby pre demokraciu.
 • Letná akadémia Discover je viacrozmerné vzdelávacie podujatie pre stredoškolákov. Rozšírili sme ju na 2 turnusy, budúce leto očakávame viac ako 200 slovenských a českých účastníkov a začali sme s prípravami medzinárodného turnusu.


Viac o našich aktivitách a hospodárení nájdete vo výročných správach.

Ako minieme vaše príspevky

Vaše príspevky smerujú k podpore rozvoja SDA, nie iba bežnej prevádzky. Aby sme sami mali viac jasno v tom, čo chceme v najbližšom období dosiahnuť, priali sme stratégiu pre obdobie 2015-2019. Pozostáva z troch hlavných cieľov:

 • Lepšie debaty. Vedúcim klubov a rozhodcom poskytneme lepšiu prípravu. Budeme sa s nimi častejšie stretávať, dávať im spätnú väzbu a od septembra 2016 chceme, aby od nás dostali návrh obsahu stretnutia klubu na každý týždeň. Keby sme si to mohli dovoliť, radi by sme metodike venovali aj prácu zamestnanca.
 • Viac debatérov. Zhodujeme sa v organizácií, že 1000 členov SDA nie je dosť. Preto, keď aktualizujeme a rozšírime metodické postupy, sústredíme sa na vznik nových klubov, hlavne v okresných mestách. Zatiaľ sa nám podarilo obnoviť samostatný stredoslovenský región v stredoškolskom programe (september 2015) a založiť stredoslovenský región v základoškolsom programe (október 2016)
 • Lepšia organizácia. Naša veľkosť a ciele nám už dlhšie neumožňujú fungovať iba na dobrovoľníckej báze. Spolu s programami potrebujeme budovať udržateľnú, dobre riadenú, rešpektovanú a známu inštitúciu.

Ďakujeme, že zvážite podporu Slovenskej debatnej asociácie.