Povedali o nás

Firmy

Peter Gažík

Generálny riaditeľ O2 Slovakia


V čase tzv. post-pravdy je úloha SDA je nezastupiteľná, možno oveľa dôležitejšia než v minulosti.

Michal Meško

CEO Martinus


Vnímam pôsobenie SDA ako veľmi užitočné, pretože kultivuje schopnosť počúvať, ale zároveň aj argumentovať - obe pre dnešný svet mimoriadne dôležité.

Zuzana Kušová

CEO Mayer/McCann Erickson


Konštruktívna debata je nutná pre riešenie mnohých problémov. Som rada, že môžeme podporovať SDA, ktorá rozvíja kritické myslenie a schopnosť vymieňať si názory.

Verejné inštitúcie

Peter Pellegrini

ako predseda NRSR k Finále Slovenskej debatnej ligy 2014/2015


Vaša debata má svoje pravidlá, vymedzený čas, stanovené tézy, od ktorých sa nesmiete odkloniť. My politici by sme sa v tomto mali od vás pravdepodobne čo učiť.

Jana Dubovcová

ako verejná ochrankyňa práv k projektu Rozumne o migrácii (2015)


Veľmi oceňujem takúto myšlienku a myslím si, že to je presne to, čo u nás chýbalo. Je to vedenie ku kritickému mysleniu a k vyjadrovaniu rôznych názorov.

Reformný dokument Učiace sa Slovensko


To, o čo sa usiluje v rámci mimoškolských aktivít napríklad Slovenská debatná asociácia, by malo byť súčasťou bežného vyučovania: kladenie otázok (žiakov učiteľovi aj medzi žiakmi navzájom), diskusie s učiteľmi aj medzi žiakmi, formulovanie vlastných názorov, ich prezentácia, obhajoba, podopieranie argumentmi.

Školy

Helena Pašiaková

Riaditeľka Evanjelického gymnázia v Tisovci


Vďaka dlhoročnej spolupráci s SDA sa nám splnil jeden z našich zámerov, zaviesť debatu ako povinný vyučovaci predmet. Už pár rokov žiaci prvého ročníka absolvujú debatný workshop. Výsledky su veľmi dobré.

Peter Bologa

Riaditeľ Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici


Keď tak hodnotím členov a celkový prínos nášho debatného klubu, je mi ľúto, že si táto forma prípravy na život dosiaľ nenašla miesto v učebných osnovách na stredných školách.

Mimovládne organizácie

Slávka Mačáková

Riaditeľka ETP Slovensko


Moji synovia sa vďaka debate naučili argumentovať (čo si precvičovali aj doma), počúvať druhú stranu a premýšľať o jej názoroch, navštívili tri kontinenty, spoznali skvelých a zodpovedných mladých ľudí, ktorí sú dodnes našimi rodinnými priateľmi.

Andrea Cocherová

správkyňa, Nadácia Orange


Rozvoj kritického myslenia a výchova k občianstvu sú čím ďalej nástojčivejšie témy vo vzdelávaní aj v každodennom živote. V SDA sme našli partnera, ktorý pri vzdelávaní mladých ľudí spája aktuálne zručnosti so zodpovedným občianskym prístupom.

Pavel Sibyla

Riaditeľ Nadácie Zastavme korpciu


Výsledkom činnosti SDA sú mladí, kriticky uvažujúci ľudia, s ktorými som pracoval či už v Kancelárii prezidenta alebo v Nadácii Zastavme korupciu. Všetci boli výborní.

Kultúra a médiá

Adela Vinczeová

moderátorka


SDA je pre mňa nádejou, že niekto má záujem kultivovať komunikáciu mladých ľudí, z ktorých vyrastie nová generácia mienkotvorných a prirodzene sebavedomých ľudí. Zasúži si podporu a pozornosť, pretože mení našu budúcnosť k lepšiemu.