Komunitný debatný program

Začiatkom roka 2013 spustila SDA aj komunitný debatný program, ktorý zdôrazňuje debatu ako nesúťažnú aktivitu a zameriava sa najmä na mladých ľudí s menej príležitosťami. Jeho pilotnou aktivitou je projekt Debata v komunite – súčasť medzinárodného projektu Debate in the Neighbourhood Europe II. V ňom si budeme vymieňať skúsenosti s partnermi, ktorí už podobné projekty realizovali a túto metodiku predstavíme prvým skupinám na Slovensku.

Projekt Debata v komunite je zameraný predovšetkým na mladých ľudí v stredoškolskom veku navštevujúcich komunitné alebo nízkoprahové centrá, školy v málo rozvinutých regiónoch na Slovensku, mládežníkov žijúcich v detských domovoch či navštevujúcich špeciálne školy. V rámci týchto komunít existuje nepreberné množstvo aktivít, do ktorých sa mladí môžu zapojiť, no na trénovanie kritického myslenia sa zameriava iba minimum z nich. V priebehu roka bude SDA vzdelávať komunitných lídrov a trénerov a bude ich podporovať v organizovaní vlastných debát na témy blízke mládeži. Projekt je podporený z programu Európskej komisie Mládež v akcii.
PrílohaVeľkosť
Debata v komunite - popis projektu1.24 MB