Kontakt

Názov: Slovenská debatná asociácia
Adresa: Pražská 11, 811 04 Bratislava
Tel.: +421 905 123 056 (Andrej Schulcz), +421 908 869 035 (Michal Adam), +421 948 430 509 (Jakub Kobela), +421 948 344 218 (Zuzana Bobová - médiá)
URL: http://www.sda.sk
E-mail: sda@sda.sk

Ďalšie údaje

Forma: občianske združenie
Vznik: registrovaná dňa 17.11.1999, číslo spisu VVS/1-900/90-15873
IČO: 31801480
DIČ: 2021475445
Číslo bankového účtu: 2665455121/1100 (Tatra banka)
Adresa pobočky banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
SWIFT (BIC): TATRSKBX
IBAN: SK40 1100 0000 0026 6545 5121