Pre záujemcov o debatu

Mám záujem debatovať.

Na tejto stránke sa nachádza kalendár debatných akcií, na ktoré sa môžeš prísť pozrieť.
Na tejto stránke sa nachádza zoznam aktívnych debatných klubov. Ak v zozname  nenájdeš svoju školu, napíš nám e-mail na novyklub@sda.sk. Veľmi radi sa s Tebou skontaktujeme a dohodneme na ďalšom postupe.


Mám záujem založiť debatný klub.

Pre založenie debatného klubu nie sú nevyhnutné predošlé debatné skúsenosti. Ak máte záujem priniesť debatu aj na Vašu základnú, strednú alebo vysokú školu, napíšte nám e-mail na adresu novyklub@sda.sk. Následne sa s Vami skontaktuje Programový koordinátor, ktorý Vám poskytne všetky potrebné informácie a podporu.


Mám záujem viesť debatný klub.

O nových vedúcich debatných klubov a trénerov debaty máme vždy záujem.
Ak máte záujem viesť základoškolský debatný klub (Klub debatiády), napíšte nám e-mail na adresu zdp@sda.sk
Ak máte záujem viesť stredoškolský debatný klub, napíšte nám e-mail na adresu sdp@sda.sk.
Ak máte záujem viesť vysokoškolský debatný klub, napíšte nám e-mail na adresu vsdebata@sda.sk.


Mám záujem využívať debatu na mojich hodinách.

Ak hľadáte inšpiráciu na využitie debaty vrámci vyučovania, TU nájdete príručku s množstvom nápadov. Pre ďalšie nápady, materiály a informácie napíšte nášmu Metodickému výboru na metodika@sda.sk


Mám záujem rozhodovať na debatných turnajoch.

Pre zapojenie sa do rozhodovania debatných turnajov v základoškolskom debatnom programe kontaktujte Jána Hoffmanna, Koordinátora rozhodcov Debatiády, na adrese hoffmann@sda.sk

Pre zapojenie sa do rozhodovanie debatných turnajov v stredoškolskom debatnom programe kontaktujte Matúša Hubu, Hlavného rozhodcu Slovenskej debatnej ligy, na adrese hrsdl@sda.sk.  


Mám záujem zapojiť sa inak ako debatér.

Možností zapojenia sa do debatného programu je mnoho. Konkrétne možnosti zapojenia sa nájdete v tejto sekcii stránky.


Mám záujem podporiť činnosť SDA.

SDA privíta akúkoľvek Vašu podporu. O smerovaní Vašej podpory na niektorú z častí debatného programu sa dočítate viac v tejto sekcii stránky. Vašej ponuke sa potešíme na adrese sda@sda.sk.


Mám záujem spolupracovať s SDA na realizácii projektu.

SDA v minulosti spolupracovala s mnohými organizáciami ako sú Britská rada, Nadácia otvorenej spoločnosti, Siemens, Pfizer, U.S. Steel, Košice, Allen & Overy, a ďalšími. Ak máte záujem pridať sa k nim, Vašej ponuke sa potešíme na adrese sda@sda.sk.