Prečo nás podporiť

Rozšírenie a zvýšenie kvality debatných aktivít

Do aktivít SDA sa zapájajú žiaci asi iba desatiny slovenských gymnázií, a podiel je ešte nižší pri ostatných typoch škôl. Naše snahy sú limitované finančnými a ľudskými zdrojmi. Viac prostriedkov nám umožní lepšie zabezpečiť náročné aktivity ako organizácia vzdelávacích podujatí pre učiteľov a študentov, aktívna spoluprácu so záujemcami o debatu či príprava a tvorba metodických materiálov.

Sociálna dostupnosť

Účasť na bežnom dvojdňovom podujatí SDA stojí debatéra 15 až 20 eur bez cestovných nákladov. Systematické debatné vzdelávanie pozostáva z celoročných aktivít a opakované platenie tejto sumy je pre rodiny a školy niektorých účastníkov príliš náročné. Podpora SDA znamená znižovanie finančnej záťaže, ktorá je na nich kladená. Okrem všeobecného zvyšovania dostupnosti nám umožňuje adresne znižovať poplatky niektorých účastníkov cez špeciálny fond.

Dobrovoľníctvo a občianska spoločnosť

Úmerne s rastom SDA sa zvyšuje náročnosť zabezpečenia jej hladkého fungovania. SDA pritom stojí na dobrovoľníkoch, zatiaľ má len jedného zamestnanca na plný úväzok. Ako každá väčšia mimovládna organizácia potrebuje pluralitné, udržateľné a dlhodobé financovanie, ktoré bude môcť využiť na pravidelné aktivity, rozvoj aj administratívu.

Prínosy pre partnera

SDA sa snaží v rámci svojich možností odvďačiť svojim partnerom. Sú propagovaní na webstránke, cez sociálne siete a aj v informačných materiáloch. Navyše sa môžu podieľať na výbere téz, môže pre nich byť zorganizovaná verejná debata pre širokú verejnosť, séria debát medzi mladými ľuďmi na stredných školách alebo argumentačný tréning.