Vysokoškolský debatný program

SDA poskytuje možnosť pokračovať v debatnom programe aj vysokoškolským študentom, či už sú nimi bývalí absolventi stredoškolského programu alebo noví záujemcovia. Vysokoškolskí debatéri sa na Slovensku stretávajú pravidelne v debatných kluboch v Bratislave a Košiciach. Okrem týchto škôl spolupracuje Slovenská debatná asociácia intenzívne aj s debatnou komunitou v Česku, konkrétne s Debatným klubom Univerzity Karlovej (DKUK) v Prahe a Debatným klubom Masarykovej Univerzity v Brne. Práve v akademickom roku 2012/2013 sme si dali za cieľ obnoviť a rozšíriť pôsobenie debatných klubov v Bratislave, Košiciach a iných mestách na Slovensku a hlavne zapojiť do tejto aktivity viac študentov. Aj preto budeme v dňoch 26. - 28. októbra organizovať GROW: školenie pre vedúcich vysokoškolských klubov, na ktorom sa budú môcť zdokonaliť v debatných zručnostiach a formáte British Parliamentary (najviac rozšírený formát VŠ debát na svete a zaužívaný formát debatovania v strednej Európe), ale aj podeliť o skúsenosti s tým ako viesť klub, ako zlepšiť nábor a udržať si členov na pravidelných stretnutiach.

Najvýznamnejšie sa však vysokoškoláci zapájajú do debatného programu prostredníctvom rôznych turnajov, ktoré prebiehajú počas oboch semestrov. Debatéri sa pravidelne zúčastňujú menších miestnych turnajov a väčších medzinárodných turnajov. Vyvrcholením debatnej sezóny na území Českej a Slovenskej republiky už tradične bývajú Akademické majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky (AMČSR). Tento rok máme to privilégium a česť organizovať AMČSR práve my. Toto podujatie bude prebiehať v dňoch 15.-17. marca 2013 v Bratislave. Save the date!

Vysokoškolská debata však určite nie je obmedzená iba na územie Česka a Slovenska. Naši debatéri sa rovnako zúčastňujú medzinárodných turnajov, okrem iného aj Univerzitných majstrovstiev Európy v debate (European University Debating Championships - EUDC), kde debatéri zápolia proti súperom z prestížnych univerzít s dlhoročnou debatnou tradíciou ako sú Oxford, Cambridge či Kings College. Celosvetovo sa okrem majstrovstiev Európy organizujú aj Univerzitné majstrovstvá sveta v debate (World University Debating Championships - WUDC).

Vysokoškolská debata sa, na rozdiel od stredoškolskej, odohráva vo formáte britskej parlamentnej debaty, ktorá sa vyznačuje komplikovanejšou štruktúrou (debatujú 4 tímy, 2 za a 2 proti), dlhším rečníckym časom a faktickými poznámkami, na ktoré musí byť debatér schopný okamžite reagovať.

Tu je momentálny zoznam klubov:

Veríme, že počas tohto akademického roka sa budú tieto počty len rozširovať!

Vybrané vysokoškolské turnaje a podujatia v okolí na najbližší akademický rok:

26.-28. október 2012 GROW: školenie pre vedúcich VŠ debatných klubov v Bratislave
9.-11. november 2012 Brno Open - BP Turnaj v Brne
9.-11. november 2012 Novice turnaj vo Viedni
17.-25 november 2012 IDAS - týždňový debatný tréning a turnaj v Slovinsku
7.-9. december 2012 Mikulášsky turnaj v Prahe
1.-4. marec 2013 Budapest Open - BP turnaj v Budapesti
8.-10. marec 2013 Viena IV - BP turnaj vo Viedni
15.-17. marec 2013 AMČSR - Akademické majstrovstvá Českej a Slovenskej Republiky v Bratislave

Veríme, že počas tohto akademického roka sa budú tieto počty len rozširovať!

Viac medzinárodných podujatí nájdeš tu: http://europeandebating.blogspot.nl/

Ak máš záujem zapojiť sa, napíš na sda@sda.sk.


PrílohaVeľkosť
Úvod do parlamentnej debaty190 KB