Medzinárodné lektorské školenie v Rumunsku

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa medzinárodného lektorského školenia v dňoch 9. - 13. júla 2019 v Bukurešti.

Chceš zlepšiť svoje lektorské a trénerské schopnosti?

 

V rámci medzinárodného projektu Empowering Youth to Debate across Europe hľadáme dvoch záujemcov alebo záujemkyne o účasť na lektorskom školení, ktoré budeme organizovať v Bukurešti v termíne od 9. do 13. júla 2019. Školenie prebehne v anglickom jazyku a budú ho viesť skúsení zahraniční lektori a lektorky.

 

Účastníci a účastníčky musia mať viac ako 18 rokov, debatovať aspoň dva roky a mať predchádzajúce skúsenosti s trénovaním alebo lektorovaním. Ďalej pri výbere budeme prihliadať nielen na trénerské a lektorské skúsenosti kandidátov a kandidátok, ale aj na potenciál využitia toho čo sa na školení naučia v ďalšej práci v SDA.

 

Vybraní účastníci a účastníčky majú školenie, ubytovanie, stravu a dopravu hradenú z projektu.

 

Ak máte o účasť na školení záujem, prihláste sa do 12. mája 2019 na schutz@sda.sk zaslaním krátkeho zhrnutia Vašich trénerských a lektorských skúseností a niekoľkých riadkov o Vašej motivácii absolvovať lektorské školenie.