1. regionálny turnaj SDL už 13.-14.10. v Košiciach

#Stredoškolský program #východ SDL

Pozývame Vás na prvý východoslovenský regionálny turnaj Slovenskej debatnej ligy v tejto sezóne.

Ten sa odohrá už 13.-14. októbra na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach. 

Debatovať sa na ňom bude na pripravovanú tézu, ktorá znie:

"Slovensko by malo zjednodušiť zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EHP"

Registrovať sa na turnaj môžete na TOMTO odkaze do 5.10.

Program:

Piatok

1300-1400 Registrácia

1410 Otvorenie turnaja

1430 Vyhlásenie improvizovanej tézy

1430-1530 Príprava na impro debatu

1530-1730 1. kolo (improvizovaná téza)

1730-1815 Večera

1815-2000 2. kolo (pripravovaná téza)

2005 Odchod na ubytovanie

 

Sobota

0800-0845 Raňajky

0900 Vyhlásenie improvizovanej tézy

0900-1000 Príprava na impro debatu

1000-1200 3. kolo (improvizovaná téza)

1200-1300 Obed a regionálna rada

1300-1500 4. kolo (pripravovaná téza)

1500-1515 Upratovanie priestorov

1530-1600 Vyhlásenie výsledkov

1600 Odchod účastníkov

 

Tešíme sa na Vašu účasť