Esejistická súťaž - Debata mi zmenila život

Zapojte sa do medzinárodnej esejistickej súťaže a možno sa dostanete až do Bruselu.

#Články #Oznamy #Stredoškolský program

 

Medzinárodná debatná asociácia IDEA vyhlásila esejistickú súťaž, ktorej víťazi a víťazky sa stretnú v Bruseli.

 

Ústredná téma „Debata mi zmenila život“ je doplnená tromi podotázkami:

  • Akú hodnotu má debatné vzdelávanie pre Vás osobne? 
  • Kde vidíte hodnotu debatného vzdelávania vo Vašej spoločnosti? 
  • Aký cieľ chcete dosiahnuť alebo ste už dosiahli vďaka debatnému vzdelávaniu?

 

Eseje budú hodnotené na základe toho, ako dobre zodpovedajú položené otázky, na základe kreativity a originality, argumentácie a logiky použitej v eseji a na základe úrovne angličtiny.

 

Podmienky účasti:

  • členstvo v Slovenskej debatnej asociácii
  • slovenské občianstvo alebo trvalý pobyt na území Slovenska
  • splnenie vekového limitu (prvá kategória je určená stredoškolákom a stredoškoláčkam do 18 rokov; druhá je určená ľuďom vo veku 18 – 25 rokov)
  • splnenie technických náležitostí (anglický jazyk, maximálne 1000 slov, úvodná stránka obsahujúca požadované informácie), o ktorých sa viac dozviete v priloženom dokumente

 

Súťaž je otvorená do 7.10.2019. Eseje posielajte na e-mailovú adresu dwelling@idebate.nl s predmetom „Debate changed my life Essay Contest“. Esej môžu písať ako jednotlivci, tak aj tímy. V každej kategórii bude vybraná najlepšia esej. Autorky alebo autori budú pozvaní na medzinárodnú konferenciu usporiadanú pri príležitosti 20. narodenín IDEA, ktorá sa bude konať v Bruseli od 8. do 12. novembra 2019. Víťazky alebo víťazi budú ocenení v Európskom parlamente. V prípade výhry tímu sa cesty do Bruselu môže zúčastniť len jeden človek.

 

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s touto súťažou neváhajte kontaktovať Daana Wellinga (dwelling@idebate.nl).

 

International Essay Contest