Druhé kolo debatných tréningov v regiónoch

Po úspešnom úvode prichádza ďalšie kolo tréningov v regiónoch. Na druhom celodennom seminári sa bude riešiť organizácia, prezentácia, stratégia a dôkazy.

#Stredoškolský program

Okrem začiatočníckych a celoslovenských turnajov tento rok SDA priniesla aj ďalšiu novinku – debatné tréningy v regiónoch. V priebehu sezóny sa v každom z troch regiónov (západ, stred, východ) uskutočnia štyri celodenné tréningy pod vedením skúsených lektorov a lektoriek SDA.

 

Na prvom tréningu sa riešili definície, argumentácia, refutácia a ako pracovať s rôznymi druhmi téz. V druhom kole tréningov sa pozrieme na organizáciu, prezentáciu, stratégiuprácu s dôkazmi.

 

Tréningy sa uskutočnia 7.12.2019 v Bratislave, Martine a Košiciach (informácie o presnom mieste nájdete už čoskoro na Facebooku – podujatie pre ZÁPADSTRED a VÝCHOD). Trvať budú od 10:00 ráno do 17:30 večer. Súčasťou celodenného tréningu je aj spoločný obed. Tréningy sú otvorené všetkým členom a členkám SDA.

 

2. tréning

 

Pre účasť je potrebné vyplniť registráciu do 1.12.2019:

Informácie o platbe nájdete v priložených pozvánkach. 

 

Kontaktnou osobou pre podujatia je Stanislav Jozef Krištofík (kristofik@sda.sk; 0904 039 867) – neváhajte sa ne neho obrátiť s akýmikoľvek otázkami.

 

2. debatný tréning (BA)

2. debatný tréning (MT)

2. debatný tréning (KE)