Výber na WSDC 2020 / WSDC Tryouts

Už čoskoro sa rozhodne o tom, kto bude reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách sveta v debatovaní 2020 v Mexiku.

#Stredoškolský program

For English scroll below

 

Vážení vedúci a vedúce klubov, milí debatéri a debatérky!

 

Radi by sme Vás pozvali na výber členov a členiek slovenského reprezentačného tímu pre Majstrovstvá sveta v debate (WSDC) 2020, ktoré sa uskutočnia v Mexiku od 19. júla do 29. júla 2020. Účasť na WSDC je jedinečnou príležitosťou zlepšiť si svoje debatné zručnosti, rozšíriť si všeobecný prehľad a naučiť sa využívať základné filozofické koncepty v argumentácii. To celé pod osobným vedením trénerského tímu, zloženého z bývalých debatérov a debatérok a súčasných rozhodcov a rozhodkýň na WSDC. Získate možnosť porovnať sa s ostatnými národnými reprezentáciami a v prípade poctivej prípravy aj možnosť uspieť v tejto konkurencii.

 

Výber sa tentokrát uskutoční online a bude sa skladať z testu, reči na pripravenú tézu, analýzy video-debaty a krátkeho pohovoru.

Dátum a čas:

  • 6.12. od 20:00 do 21:30 (60 minút čistého času) => primárny termín testov.
  • 7.12. / 8.12. reči + pohovory => pri registracii si záujemcovia a záujemkyne vyberú konkrétny časový “slot”.

Ak sú pre niektorého zo záujemcov a záujemkýň všetky tieto termíny nesplniteľné, nech dá vedieť, skúsime sa zamyslieť nad náhradným termínom.

 

Analýza video-debaty: debatu nájdete TU - odpovede vypíšte do tohto FORMULÁRA do 5.12.2019 (23:59)

Miesto: online

Od účastníkov a účastníčok očakávame, že si pripravia prvú reč na súhlasnú stranu na tézu: THW treat social media as publishers.

Účastníčky a účastníci musia byť pripravení odpovedať na kritické otázky a námietky nesúhlasnej strany.

Deadline na prihlásenie: 2.12.2019

Odhadované náklady na turnaj: EUR 2500,- až EUR 3000,- na osobu (vrátane ďalších turnajov, nákladov počas tréningov atď. - presná suma bude závisieť na ich počte). Na pokrytie nákladov si môžete nájsť sponzorov a SDA vám dokáže pri ich hľadaní poskytnúť podporu. 

 

Budeme hľadať 7-10 ľudí, z ktorých do jari vyberieme 5 na základe ich výkonu, prípravy a práce v tíme. Schopnosť rozprávať po anglicky je jedným z kritérií, nie však tým najdôležitejším a neočakávame od vás, že budete rozprávať na úrovni native speakerov. Očakávame ale ochotu pracovať na sebe a zlepšovať sa, učiť sa nové veci a pravidelne sa pripravovať (na týždennej báze). Podmienkou výberu je ochota cestovať na tréningy a záujem debatovať na medzinárodných turnajoch. 

V prípade záujmu prosím vyplňte tento FORMULÁR.

Ak máte nejaké otázky, môžete kontaktovať trénera Michala Pečeňu (mpecena@gmail.com). 

 

Tešíme sa na vašu účasť!

 

 

Dear club leaders and debaters,

 

we would like to invite you to the try-outs for Slovak national team to World Schools Debating Championships (WSDC) 2020, which will take place in Mexico City (Mexico) between 19th July and 29th July 2020. WSDC is the most prestigious schools debate event of any given year. As such, it is a unique opportunity to improve one’s debate skills, broaden general knowledge, and learn to utilise fundamental philosophical concepts during argumentation. All of this will happen under the tutelage of an experienced coaching staff consisting of former WSDC debaters, coaches, and judges. You will have a chance to compete against other countries’ national teams; with hard work and dedication, you will also have a chance to succeed in this illustrious competition.

The try-outs will take place online this year, and will consist of a knowledge test, a prepared speech, and an analysis of a video of a debate

 

Date and time: 

  • 6.12. 20:00 until 21:30 (60 minutes of time for the test) => main date for the test
  • 7.12. / 8.12.  speeches + interviews => During registration, the applicants will select a specific time “slot” 

If the dates offered really do not work for you, contact us and we may be able to arrange an alternative one.

 

Video debate for analysis: DEBATE - FORM for your answers (until 5.12.2019, 23:59)

Place: online

We expect the participants to prepare a proposition speech on the motion: “THW treat social media as publishers.

Participants must also be ready to answer questions and objections of the opposition side.

Application deadline: 2.12.2019

 

Estimated costs of WSDC and preparation: between EUR 2500,- and EUR 3000  per person (including the additional tournaments attended, costs of training sessions, etc. - the final price will depend on how many of these there is). You can find sponsors to help you cover some of the costs, and the SDA can help you find them.

 

We will be selecting 7-10 people, who will then be narrowed down to 5 people by the end of spring based on their performance, work during trainings, and teamwork. Ability to speak in English is, of course, one of the criteria, but it is not the only criterion. A native speaker level of English is not necessarily expected, however, we do expect a willingness to work and improve, learn new things, and work regularly (on a weekly basis). A necessary condition for selection is the preparedness to attend training sessions and potentially attend international debate events.

 

In case of interest, please fill in this APPLICATION FORM

 

We look forward to your participation!