Poďte učiť debatu na Discover

Kurz debatovanie neodmysliteľne patrí k Letnej akadémii Discover. SDA hľadá lektorov a lektorky na jednotlivé turnusy.

#Letná akadémia Discover #Oznamy

Letná akadémia Discover je týždňová akcia, ktorá spája zvedavých študentov a študentky s ochotnými lektormi a lektorkami. Na akadémii trávia študenti pol dňa na zvolených seminároch a druhá polovica dňa je venovaná rôznorodým individuálnym alebo tímovým workshopom, táborovým hrám a podobne. Nesmie chýbať možnosť ranného behu či jógy, poobedného volejbalu a večerného posedenia pri ohni s gitarou a pozorovaním hviezd. 
 
Tento rok Discover chystá celkovo 4 turnusy:
 • 26.7. - 2.8.2020 (Křižanov, ČR)
 • 2.8. - 9.8.2020 (Svatý Jan pod Skalou, ČR)
 • 9.8. - 16.8.2020 (Svatý Jan pod Skalou, ČR) - medzinárodný turnus 
 • 16.8. - 23.8.2020 (Podskalie, SR)
 
Lektorky a lektori sú na mieste očakávaní minimálne deň vopred (kvôli prípravám a zoznamovaniu sa), je možné prísť aj o dva dni skôr. 
 
 
Na chode Discoveru sa už od jeho počiatku podieľa SDA a medzi kurzami je debata každoročne zastúpená. Hľadáme niekoho, kto: 
 • je vysokoškolák alebo vysokoškoláčka (prípadne je starší :))
 • má skúsenosti s lektorovaním debaty
 • chce posúvať mladých ľudí
 • má čas v jednom či viacerých zmienených termínoch
 • v prípade medzinárodného turnusu má dobrú angličtinu
 
Ak by ste sa chceli Discoveru zúčastniť v pozícii lektora alebo lektorky kurzu debatovania, napíšte nám prosím: 
 • o ktorý termín máte záujem (v prípade viacerých možných ich napíšte aj v poradí, podľa vašich preferencií)
 • krátky text, ktorý zhrnie vašu motiváciu prihlásiť sa a vaše lektorské skúsenosti
 • vašu predstavu rozvrhnutia kurzu - k dispozícii máte 90-minútové semináre 
Svoje odpovede zasielajte na ivanova@sda.sk do 5.12.2019. Do 8.12.2019 výkonná rada rozhodne o tom, ktoré prihlášky sú najvhodnejšie a následne sa ozveme všetkým prihláseným s informáciou, či boli vybraní. 
 
V prípade otázok sa obracajte na rovnakú adresu.