Debatný formát Slovenskej debatnej ligy

V stredoškolskom programe sa v sezóne 2019/2020 menil debatný formát. Prečítajte si, v akej podobe nakoniec bude prebiehať od januára Slovenská debatná liga.

#Oznamy #Stredoškolský program

Ako k tomu došlo:

Niekoľkoročný proces začal internými úvahami o zmene, pokračoval diskusiami s cieľovými skupinami (stredoškolskí debatéri a debatérky, vedúci a vedúce debatných klubov, učitelia a učiteľky, dobrovoľníci a dobrovoľníčky, metodici a metodičky) a exhibičnými debatami v každom regióne, po ktorých bola zbieraná spätná väzba priamo od tých, ktorých sa nový formát dotkne najviac. Už v sezóne 2018/2019 boli niektoré zo zmien zavedené (zmena bodovaných kategórií, okamžitý dopad krížových výsluchov). Spornou otázkou, na ktorej vyriešenie si SDA zobrala viac času, ostávali časy rečí, nakoľko z diskusií s debatérmi a debatérkami vyplývali rôznorodé závery. 

V sezóne 2019/2020 prebehli prvé tri turnaje (dva celoslovenské a séria začiatočníckych) každý v inom možnom formáte (trikrát šesť minút, trikrát päť minút a šesť-päť-päť minút) a následne bola zbieraná spätná väzba od účastníkov a účastníčok. Záverom diskusie je finálna podoba formátu, ktorú si debatéri a debatérky vyskúšali na treťom celoslovenskom turnaji a v tejto podobe prebehnú aj ligové turnaje.

 

Prečo sa to dialo:

Cieľom zmien bolo zrovnoprávnenie úloh jednotlivých rečníkov a rečníčok, ako aj sprehľadnenie a sprístupnenie formátu. Veríme, že nový formát lepšie napĺňa svoju edukatívnu funkciu – rozvíja schopnosti všetkých rečníkov a rečníčok a žiadna časť debaty v ňom nie je “navyše“.

 

Zmeny v časoch počas debaty:

 • prvé reči: prví rečníci a rečníčky majú k dispozícii 6 minút
 • druhé reči: druhí rečníci a rečníčky majú k dispozícii 5 minút
 • tretie reči: tretí rečníci a rečníčky majú k dispozícii 5 minút
 • záverečné reči: záverečné reči trvajú 3 minúty
 • krížové výsluchy: po prvých a po druhých rečiach sa odohrávajú krížové výsluchy, ktoré trvajú tri minúty
 • prípravné časy: súhlasný tím má k dispozícii 5 minút prípravného času, nesúhlasný tím má k dispozícii 7 minút prípravného času

 

Prečo sa mení prípravný čas:

 • NA OBOCH STRANÁCH JE KRATŠÍ: Dôvodom skrátenia z ôsmich minút je pozorovanie, že tímom neraz prípravný čas ostával, bez problémov a strategického uvažovania si vedeli vybrať čas pred každou rečou atď. Kratšia časová dotácia povedie k nutnosti lepšie sa rozhodovať, kedy a koľko času si tím reálne potrebuje zobrať. Týmto bodom teda formát mieri k lepšiemu napĺňaniu edukatívnej funkcie.
 • SÚHLASNÝ TÍM MÁ O DVE MINÚTY MENEJ: Súhlasný tím nastavuje debatu a prináša definíciu. Na konštruktívne body súpera reaguje “len” v dvoch rečiach (S2 a S3). Oproti tomu nesúhlasný tím sa o smerovaní debaty dozvie až po jej začatí a reagovať potrebuje v troch rečiach (N1, N2 a N3). Dvojminútový rozdiel v časovej dotácii sa snaží o vyrovnanie tohto rozdielu a tým aj o väčšiu férovosť formátu.

 

formát

 

Prehľad zmien, s ktorými ste už prišli do kontaktu:

 • ÚLOHY REČÍ: Každý debatér alebo debatérka majú po novom v debate jednu konštruktívnu reč. Prvá súhlasná reč má primárne predstaviť chápanie debatovanej tézy zo strany súhlasného tímu a ich argumentačnú líniu. Prvá nesúhlasná reč má primárne predstaviť argumentačnú líniu nesúhlasného tímu a stanovisko k chápaniu debatovanej tézy od súhlasnej strany (akceptovanie alebo vymedzenie sa). Sekundárne môže refutovať súhlasnú líniu. Primárnou úlohou druhých rečí je vyjadriť sa k argumentačnej línii opačného tímu. Sekundárnou úlohou je obhajovať svoju vlastnú líniu. Tretie reči primárne porovnávajú argumenty oboch tímov, sekundárne vyvracajú dôležité argumenty opačnej línie a obhajujú dôležité body z vlastnej línie.
 • ZAVEDENIE ZÁVEREČNÝCH REČÍ: Tieto reči zaznejú v debate po šiestich konštruktívnych rečiach. Debatu uzatvára najprv nesúhlasná strana a potom súhlasná strana. Záverečnú reč robí druhý rečník alebo rečníčka z tímu a nie je v nej priestor na nový obsah. V troch minútach je primárnou úlohou zhrnúť najdôležitejšie dôvody, kvôli ktorým by mal debatu vyhrať daný tím. Záverečné reči sú bodované v štyroch kategóriách (stratégia, organizácia, analýza a prezentácia) na škále 2-6 bodov. Tieto body sa rátajú tímu, nie však konkrétnym rečníkom a rečníčkam do ich rečníckych bodov.
 • OKAMŽITÁ PLATNOSŤ KRÍŽOVÝCH VÝSLUCHOV: Informácie, ktoré zaznejú v priebehu krížových výsluchov, sú okamžite platné a sú zahrnuté do rozhodovania debát aj bez následného zmienenia v debatných rečiach. Krížové výsluchy sú hodnotené zvlášť za kladenie otázok a vedenie výsluchu (2-6 bodov) a zvlášť za odpovedanie a absolvovanie výsluchu (2-6 bodov). Tieto body sa rátajú tímu, nie však konkrétnym rečníkom a rečníčkam do ich rečníckych bodov.
 • VÝHRA DEBATY: Debatu vyhráva tím s väčším súčtom bodov (3 x konštruktívna reč + krížové výsluchy + záverečná reč). Viac neexistuje možnosť “low-point-win”.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností neváhajte písať na ivanova@sda.sk.