Naši ľudia v zahraničí

Na konci roka sme sa porozprávali so štyrmi našimi absolventkami a absolventmi,ktorí pôsobia mimo Slovenska a SDA. O svojich skúsenostiach a aj o tom, prečo majú SDA stále radi, Vám veľmi radi povedia.

#Články

Matej Čerman, Harvard, USA

 

Ako si sa zapájal do SDA a kde pôsobíš (nielen debatne) práve teraz?

Počas stredoškolského štúdia som debatoval v rámci SDL a bol členom slovenského WSDC tímu. Do SDA sa naďalej zapájam (hoci len na diaľku) prostredníctvom tézového výboru. V súčasnosti som v prvom ročníku štúdia na Harvard University a debatujem za univerzitný debatný klub – Harvard College Debate Union.

Mohol by si porovnať svoju debatnú skúsenosť s organizáciou, kde pôsobíš teraz a SDA?

Štruktúra vysokoškolskej debaty v USA je veľmi odlišná od SDA. Turnaje sú organizované samotnými klubmi a centralizovaná organizácia APDA slúži skôr ako fórum pre ich komunikáciu, než ako výkonná zložka. S touto voľnosťou prichádzajú aj isté nevýhody: nie každej univerzite sa podarí vymyslieť dobré tézy a nie každá rozhodkyňa či rozhodca by na Slovensku získal akreditáciu. Zároveň sú turnaje oveľa väčšie – až do 350 debatérov a debatérok – a tak je debatná komunita menej zomknutá, než tá v SDA. Na druhej strane, ponuka turnajov je veľmi pestrá, keďže sa nejaký koná každý víkend a debatujú sa dva veľmi odlišné formáty, britská a americká parlamentná debata.

V čom vidíš najväčší prínos SDAčky do tvojho života?

Vďaka SDAčke som získal vedomosti i sebavedomie a zmenil svoje študijné či kariérne plány. Za jej najväčší prínos však jednoznačne považujem ľudí, ktorých som spoznal a s ktorými som v kontakte doslova dennodenne, či už sa práve nachádzam v Amerike alebo na Slovensku.

Patrícia Šebíková, UCL, Veľká Británia

 

Ako si sa zapájala do SDA a kde pôsobíš (nielen debatne) práve teraz?

V SDA som začala dobrovoľníčiť počas mojej druhej debatnej sezóny. Dnes som v organizácii už 6. rok a za tú dobu som si prešla cez rôzne funkcie v ZDP, vedenie a trénovanie základoškolského a stredoškolského klubu, až po reformný tím ZDP a mediálny výbor SDA, v ktorých aktuálne tento rok pôsobím. Okrem práce pre SDA, ktorú nadovšetko ľúbim, som sa rozhodla vrátiť ku trénovaniu a pomáhať aj v mojej komunite v Londýne, kde žijem a študujem. Od septembra som začala trénovať debatný klub na britskej secondary school v rámci britskej organizácie Debate Mate.

Mohla by si porovnať svoju debatnú skúsenosť s organizáciou, kde pôsobíš teraz a SDA?

Ja si vždy robím srandu, že Debate Mate je taká SDA na steroidoch, keby jej hviezdy, okolnosti aj ľudia ešte viac priali. Za tých pár mesiacov môjho mentorovania klubu som si všimla už pár super vecí, ktorými by sa podľa mňa mohla SDA inšpirovať. Či už je to silný mentoringový (trénerský) program pre kluby, postavený na študentoch a študentkách vysokých (aj stredných) škôl alebo duálny charakter organizácie, vďaka ktorému cez školenia komerčných firiem a zdieľanie svojej metodiky získava financie na svoj hlavný debatný program a na podporu mladých ľudí v kluboch na školách.

SDA je podľa mňa už teraz na úžasnej úrovni, aj napriek tomu, že pôsobí na Slovensku, kde tradícia akademickej debaty predsa len nie je taká silná, ako v Británii. Do budúcna si viem úplne predstaviť svet, v ktorom to SDAčka dotiahne ešte ďaleko a bude mať na Slovensko ešte väčší pozitívny dopad. A to, či už cez dnes aktuálne ašpirácie profesionalizovať, alebo cez veľký zápal a srdiečko všetkých členov a členiek.

Filip Vytřísal, Štokholm, Švédsko

 

Ako si sa zapájal do SDA a kde pôsobíš (nielen debatne) práve teraz?

V SDA som niekoľko rokov rozhodoval na stredoškolských turnajoch a zapojil som sa občas aj do trénerských seminárov. Momentálne bývam v Štokholme a zapájam sa do organizácie tamojšieho vysokoškolského debatného klubu. Zároveň občas pomáham s organizáciou alebo rozhodovaním stredoškolských debatných akcií vo Švédsku.

Ako si sa dostal k debatovaniu?

S debatou som začal až na vysokej škole, hlavne keď som začal študovať na Masarykovej univerzite v Brne. Pri debatovaní ma drží a držala hlavne naša komunita – debatovanie pre mňa osobne bolo vždy v prvom rade o priateľstve. Zároveň si ale hlboko vážim vzdelávaciu funkciu debatovania, ktorá má význam hlavne na základných a stredných školách.

Mohol by si porovnať svoju debatnú skúsenosť s organizáciou kde pôsobíš teraz a SDA?

Švédsky stredoškolský debatný okruh je menší, než na Slovensku a aj vďaka väčším geografickým vzdialenostiam sa jednotlivé kluby vedia stretávať menej často. Na druhej strane, rovnako ako na Slovensku, sa aj vo Švédsku vedia nájsť fantasticky talentovaní debatéri a debatérky. Ďalší rozdiel je, že debatovanie vo Švédsku je činnosť, ktorá sa deje takmer výlučne v angličtine, čo má za dôsledok viac medzinárodný charakter debatovania v našom baltickom okruhu – členky a členovia sú často nadšení do debatných výletov za hranice krajiny.

Tim Kožuchov, UCL, Veľká Británia

 

Ako si sa zapájal do SDA a kde pôsobíš (nielen debatne) práve teraz?

Když jsem se v roce 2017 přestěhoval na Slovensko, tak jsem debatoval dva roky na Slovenské debatní lize, reprezentoval Slovensko na World Schools Debating Championship v Chorvatsku a Thajsku, koučoval debatní klub LEAF Academy a občasně rozhodoval či dělal workshopy o debatování a SDA.

Díky SDA jsem se dostal na University College London, kde momentálně debatuji. Zároveň spolu s kolektivem koučujeme slovenskou reprezentaci na International Public Policy Forum essay and oral debating championship. V budoucnu bych se rád vrátil na Slovensko a pomáhal SDAčke růst.

Mohol by si porovnať svoju debatnú skúsenosť s organizáciou kde pôsobíš teraz a SDA?

SDA je mnohem organizovanější na mikromanagement úrovni. UCL se tolik nezajímá o aktivitu a schopnosti jednotlivých debatérů, zatímco SDA vytváří mnoho různých víkendových a pravidelných programů, během kterých se můžou všichni vylepšit.

Navíc, SDA umožňuje různé možnosti pro studenty a studentky, jak se zapojit do vytváření a budování komunity. Dokonce už na středoškolské úrovni se dá zapojit do mnoha různých pozic a snažit se vylepšit debatní program.

V čom vidíš najväčší prínos SDAčky do tvojho života?

Bylo mi řečeno, že bych se měl ve své odpovědi vejít do jedné A4. Každý člověk, který se kdykoliv v jejich životě zapojil do jakékoliv debatní organizace ví, že výhod SDAčky je nevyčíslitelně. Během dvou let debatování na Slovensku jsem: vylepšil svoji schopnost mluvit anglicky, našel dokonalé a podobně smýšlející kamarády, zjistil mnohem víc o momentálním politickém dění na Slovensku a ve světě... Díky SDA jsem měl jednoduší možnost se dostat na univerzitu mých snů, najít si skvělou práci a do budoucna se budu snažit zapojit do slovenské politiky, abych vrátil Slovensku alespoň část toho, co mně poskytla SDAčka.