So Sofiou o debatných začiatkoch

Sofia Benčúriková je debatérka z Banskej Bystrice, ktorá začala debatovať iba túto sezónu. Porozprávali sme sa s ňou o tom, prečo začala debatovať, ako sa jej v SDA páči a čo odporúča novým debatérom a debatérkam.

#Články #Stredoškolský program

Na začiatok by sme radi vedeli, kedy si založila debatný klub a ako sa ti zatiaľ páči jeho riadenie?

Debatný klub na EVG v Banskej Bystrici som založila oficiálne v septembri 2019, aj keď pokusy tam boli už aj predtým. Avšak trvalo, kým sa vôbec škole predstaví čo je to debata cez prednášku aby sa našli nejakí záujemci. Čo sa týka riadenia, myslím si, že robím čo môžem na základe mojich skúseností. Samozrejme, že to nie je dokonalé, keďže som s riadením nijakého klubu pred tým nemala skúsenosť. Každopádne som si uvedomila, že keď je iniciatíva, vždy sa nájde či už v rámci SDAčky alebo inde kopec super ľudí ochotných mi pomôcť.

 

Ako si sa vlastne dozvedela o debate a čo bola tvoja motivácia klub založiť?

O debate som sa dozvedela vďaka moje účasti na konferenciách Modelového Európskeho Parlamentu v Bratislave. Pamätám sa, ako som bola ohromená výkonmi ľudí, ktorých som tam stretla. Povedali mi, že debata bola pre nich základ. Najprv som ľutovala, že som sa skôr nerozhodla navštevovať nejakú prestížnu školu v Bratislave, kde by mi takéto možnosti boli ponúknuté na zlatom podnose. Uvedomila som si však, že založením niečoho takého pomôžem nie len sebe, ale aj ostatným, nehovoriac o rozvoji školy. Myslím si, že nie je najdôležitejšie utekať za najlepším vzdelaním, ale zlepšovať ho tam kde je treba.

 

Už si bola na niekoľkých podujatiach SDA, čo sa ti tam najviac páčilo?

Najviac sa mi pravdepodobne páčila taká tá súdržnosť a až rodinné prostredie, do ktorého sme sa my z EVG ako neskúsení začiatočníci a začiatočníčky nevedeli najprv zaradiť. Všimla som si, aké vzťahy sa vytvorili medzi debatérmi, debatérkami a rozhodcami, rozhodkyňami, pričom akcie potom nepredstavujú len akési formálne stretnutie, ale skôr čas kedy si ľudia vzájomne pomáhajú osobnostne rásť.

 

Z čoho si bola najviac prekvapená pri vstupe do komunity SDA?

Z konceptu debaty, teda nejakých tých zaužívaných pravidiel, o ktorých sme ako začínajúci debatéri a debatérky nemali tušenia, až dokým sme debatu nevyskúšali. Boli sme z toho prekvapení, lebo sme mali trocha inú predstavu o priebehu, ale verím, že časom sa do toho zabehneme. Samozrejme sú veci ktoré treba zlepšovať, ale za náš tím môžem povedať, že sme veľmi radi za príležitosť zúčastňovať sa takýchto akcií.

 

V dnešnej dobe majú stredoškoláci a stredoškoláčky veľa možností, čo sa voľnočasových aktivít týka. Venuješ sa aj ďalším krúžkom alebo koníčkom, a ak áno, vnímaš pri nich prepojenie s debatou?

Áno to majú, ale z môjho pozorovania v tom veľa študentov nevidí zmysel a nemá záujem takéto veci vyhľadávať a venovať sa im. Čo sa týka mňa, mala som taký istý pohľad, hlavne kvôli nechuti k systému vzdelávania na Slovensku, preto nemám za sebou prelomové úspechy. Uvedomila som si však, že je zbytočné čakať na príležitosti tam, kde neprídu a je lepšie začať ich vyhľadávať. Od malička sa venujem hudbe, na strednej som začala navštevovať už spomenuté modelové zasadnutia, už dlhodobo som v školskej rade a krátkodobo v Rade Mládeže mesta Banská Bystrica. Som takisto externou študentkou v rozvojovom programe neformálneho vzdelávania, zúčastňujem sa momentálne programu DofE a podporujem klub Toastmasters v Banskej Bystrici. Do istej miery je všade potrebné presadiť sa, avšak debatu najviac pociťujem v modelových zasadnutiach.

 

Si takisto súčasťou mentorského programu SDA. Ako sa ti páči účasť a si spokojná so svojím mentorom/mentorkou?

Mojím mentorom je Jakub Kobela, s ktorým som sa zhodou okolností stretla už pred založením klubu z dôvodu mojich iných mimoškolských aktivít. Je pre mňa nie len mentorom čo sa týka vedenia debatného klubu, ale asi aj života a plánov do budúcnosti. Ako som už spomínala ten kamarátsky vzťah, ktorý by mal byť aj v škole medzi učiteľmi a žiakmi. Najlepšie, konkrétne uňho, hodnotím úprimný feedback na moje aktivity a kroky, ktoré mi pomohli sa pozrieť na veci z inej perspektívy a priviedli ma k rozumnejším rozhodnutiam. Mentorský program je určite niečo, čo vrelo odporúčam. Myslím si, že na ceste k úspechu a osobnostnému rozvoju je vždy potrebná pomocná ruka skúsenejších.

 

Čo by si odkázala stredoškolákom a stredoškoláčkam, ktorí ešte debatu nevyskúšali?

Debatu treba jednoznačne skúsiť. Nie len z toho dôvodu, že vám to odporúča kamarát alebo vidíte na Facebooku, ako každý cool-kid debatuje. Hlavne preto, lebo môžete nájsť niečo, čo by vás neskutočne bavilo a pomohlo by vám to nasmerovať vaše budúce ambície a takisto jednoducho preto lebo kritické myslenie je, bolo a vždy bude veľmi potrebné pri utváraní si názorov a hodnôt vo vašom živote. O výhodách toho byť súčasťou komunity, ktorá vám dáva priestor robiť to čo vás baví a dáva vám zmysel už ani nehovorím.