O začiatkoch Discoveru

Tento rok oslavuje Letná akadémia Discover 10. výročie. O tom, ako vôbec akadémia vznikla a ako vyzerali jej začiatky, nám porozprával náš absolvent Jakub Mačák.

#Články #Letná akadémia Discover

História Discoveru začala pred viac ako desiatimi rokmi. Vtedy som pre gymnázium, na ktorom som kedysi aj ja študoval, pripravil mimoškolský program úvodu do práva pozostávajúci z dvanástich interaktívnych seminárov.

 

Inšpiroval som sa profesormi, ktorí ma viedli na zahraničných univerzitách a snažil som sa učiť iným spôsobom, než na aký boli študenti u nás zvyknutí. Veľa sme diskutovali, analyzovali presvedčivosť skutočných rozsudkov a na záver kurzu študenti prekvapili samých seba, keď sa úspešne vžili do úlohy sudcov, prokurátorov a obhajcov, a vyskúšali si právo v akcii formou simulovaného súdneho sporu.

 

O rok neskôr tento kurz narástol do týždennej Letnej školy práva, ktorej sa zúčastnili štyria lektori a asi dvadsať študentov z viacerých východoslovenských stredných škôl. V ten rok sme na to už išli viac interdisciplinárne - okrem čistého práva sme študentom dali príležitosť naučiť sa niečo aj o psychológii svedeckých výpovedí alebo o zásadách boja proti korupcii.

 

 

 

V tom čase som bol postgraduálnym študentom na Oxforde, kde bola veľmi čulá komunita českých a slovenských študentov najrôznejších študijných odborov. Práve v tomto oxfordskom prostredí, v úzkej spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou, vznikla iniciatíva zlúčiť Letnú školu práva s Letným debatným inštitútom, čo bola ďalšia inovatívna aktivita, ktorú dovtedy organizovala SDA.

 

Náš cieľ bol rozšíriť obe letné školy geograficky aj obsahovo a urobiť z nich všeobecný letný kurz pre talentovaných študentov a študentky z celého Slovenska. Tak vznikla prvá Letná akadémia Discover, ktorá sa konala v lete roku 2011 a na ktorej si približne štyridsiati účastníci mohli vybrať z kurzov od amerikanistiky cez ekonómiu až po neurovedu.

 

Následne každý rok Discover rástol, postupne sa z neho stalo podujatie pre českých aj slovenských študentov, neskôr sa pridal aj medzinárodný turnus v angličtine a tak sme sa dostali až do jeho dnešnej vysoko-profesionálnej podoby, ktorá mi, hoci už iba z diaľky, robí obrovskú radosť.

Jakub Mačák je docent (Associate Professor) medzinárodného práva na Univerzite v Exeteri a právny poradca (Legal Adviser) na Medzinárodnom výbore Červeného kríža v Ženeve.