Nominácie na XXI. Finále Slovenskej debatnej ligy

Tu nájdete úplný zoznam rozhodcov a rozhodkýň, ktorí boli nominovaní na XXI. Finále Slovenskej debatnej ligy.

#Oznamy #Stredoškolský program

Všetkým rozhodcom a rozhodkyniam ďakujeme za ich celoročnú snahu a tešíme sa na tradičné vyvrcholenie debatnej sezóny. 

V prípade akýchkoľvek otázok či nezrovnalostí píšte Hlavnej rozhodkyni Slovenskej debatnej ligy Sáre Provazníkovej na provaznikova@sda.sk.