Rozhovor s europoslancom Bilčíkom

Prinášame Vám rozhovor s europoslancom Vladimírom Bilčíkom. Pán europoslanec poskytol ceny pre dva najúspešnejšie tímy tejto debatnej sezóny, a to výlet do Európskeho parlamentu pre všetkých finalistov a finalistky. Takisto sme sa s ním porozprávali o kritickom myslení a jeho význame pre Slovensko a EÚ ako takú.

#Články

 Akú máte predstavu o SDA dnes a ako by ste si predstavili ideálnu SDA o 20 rokov?

     Dnes SDA stojí najmä na dobrovoľníkoch, dobrovoľníčkach a dobrovoľných príspevkoch. Želal by som si, aby bola pevnou fungujúcou organizáciou, a aby sa jej podarilo preniknúť na čo najviac škôl. Ideálna SDA o 20 rokov je SDA, ktorá je zabehanou značkou medzi mladými ľuďmi naprieč Slovenskom.

 

Ako z pohľadu europoslanca vnímate dôležitosť kritického myslenia? Ako sme na tom s jeho šírením v porovnaní s ostatnými krajinami?

Kritické myslenie je kľúčové pre poznanie a zmenu vo všetkých oblastiach vrátane politiky. A na Slovensku máme v tejto oblasti dlhodobý problém. Za nepriamy indikátor kritického myslenia mladých ľudí môžeme považovať testovanie PISA, ktoré meria aj schopnosť porozumieť prečítanému textu. V tomto ukazovateli sme dopadli veľmi zle. Keď štvrtina žiakov ani len nerozumie, čo prečítala, ako to môžu kriticky zhodnotiť? Študenti sú u nás stále prevažne pasívnymi prijímateľmi výkladu učiteľa. Máme obrovské rezervy, ktoré súvisia s tým, že systém vzdelávania sme na Slovensku počas posledných troch desaťročí skutočne nereformovali.

 

Finálovým tímom FSDL ste darovali výlet do Európskeho  parlamentu. Akú myšlienku by ste chceli, aby si z výletu odniesli?

Venujem sa hlavne boju s dezinformáciami, právnemu štátu a európskej politike na západnom Balkáne. Rozhodujeme však v europarlamente o celom spektre politických otázok, v poslednom čase zvlášť súvisiacich s dôsledkami koronakrízy. Budem preto rád, keď mi návštevníci vopred povedia, čo ich zaujíma. Urobím všetko pre to, aby sa v europarlamente cítili dobre, zažili bezprostredne aspoň chvíľu, ako tu pracujeme a ideálne odišli s pocitom, že sa dozvedeli veľa nového a zmysluplného o európskej, ale aj slovenskej politike, ktorá má svoj živý priestor v Bruseli.

 

 Spolupracujete pri Vašej práci s nejakými debatérmi a debatérkami? Aké sú podľa Vás schopnosti, ktoré vďaka debate vedia študenti a študentky získať?

Jedna debatérka je dnes priamo členkou môjho najužšieho pracovného tímu a vedie bratislavskú časť europoslaneckej kancelárie. Debatérmi boli aj mnohé moje bývalé študentky a študenti a kolegyne a kolegovia v politickej strane, v ktorej pôsobím. Všímam si, že debatérky a debatéri majú hlbší záujem o verejné dianie a baví ich diskutovať. Zo schopností by som vyzdvihol spomínané kritické myslenie a schopnosť mať nadhľad a pochopenie pre viaceré pohľady na konkrétny problém. Toto je zvlášť dôležité v politickej práci, keď sa snažíme prinášať riešenia na základe kompromisov.

 

Pôsobili ste aj ako pedagóg: malo by byť podľa Vás kritické myslenie súčasťou moderného vzdelávania a ak áno, tak v akých formách?

Študenti musia mať z debaty zážitok a skúsiť si ju, no kritické myslenie ako také musíme priniesť do vzdelávania naprieč predmetmi od ranného veku. Ako otec dvoch detí si uvedomujem, aké dôležité je učiť už na základnej škole žiakov nielen opisovať texty, ale aj o nich diskutovať, vysvetľovať ich obsah a argumentovať o ich slabých a silných stránkach.