Prineste debatu na vašu školu

Slovenská debatná asociácia organizuje tento rok "debatný vzdelávací program pre stredné školy", v rámci ktorého buduje partnerstvá so školami, vzdeláva učiteľov a učiteľky v debatnej metodike a školám poskytuje podporu pri vedení debatných a argumentačných krúžkov.

#Oznamy #Stredoškolský program

Už v 17. storočí hovoril Jan Amos Komenský, že cieľom vzdelania a múdrosti je, aby ľudia nechodili ako dobytok za tými, ktorí idú pred stádom a nešli tam, kam sa ide, ale tam, kam sa má ísť. Potreba učiť študentov a študentky ako myslieť, nie čo si myslieť, je stále nesmierne potrebná aj o 4 storočia neskôr. Situácia je o to náročnejšia, keď sa vedomosť rovná kliknutiam v internetovom prehliadači a diskusie sa nesú v čiernobielom duchu v neprehľadnej spleti informácií bez hlbšej analýzy. Ak chceme, aby sa naše deti vedeli v dobe plnej informácií orientovať, následne prijaté informácie správne vyhodnotiť a zatriediť, musíme na spôsobe výučby niečo zmeniť a vniesť doňho prvky kritického myslenia. Práve o to sa snaží Debatný vzdelávací program pre stredné školy.

 

O ČO IDE?

Ide o program, ktorý je zameraný na rozvoj kritického myslenia, argumentačných a prezentačných schopností študentov a študentiek. Program je koncipovaný ako školský krúžok vedený pedagógmi a pedagogičkami zapojených škôl s celoročnou podporou našich metodikov a metodičiek. Na krúžku si debatovaním na širokú škálu tém žiaci a žiačky trénujú všeobecný rozhľad, prácu so zdrojmi informácií, čítanie s porozumením či spoluprácu v tíme a prijímanie spätnej väzby.

 

KTO SME?

SDA sa, ako vzdelávacia organizácia, už viac ako 20 rokov venuje systematickému rozvoju kritického myslenia a jej programami prešlo takmer 8 000 mladých ľudí a viac než 100 pedagógov a pedagogičiek. Aktivity asociácie prenikajú aj do spoločenského priestoru a pozitívnu spätnú väzbu dostávajú nielen od učiteľov a učiteliek, ale aj od rôznych osobností zo súkromného sektora, verejných inštitúcii či známych osobností (medzi nimi CEO kníhkupectva Martinus, bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová, moderátorka Adela Vinczeová či Generálny riaditeľ O2 Slovakia).

 

PREČO TO ROBÍME?

Pretože veríme, že kritické myslenie pripravuje našich študentov a študentkyna to, aby čelili zložitým problémom a nebáli sa ich riešiť. Argumentačné, analytické a prezentačné schopnosti vedú k zlepšovaniu študijných výsledkov a zároveň zvyšujú uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce. Tieto schopnosti sú uvádzané ako žiadané u zamestnávateľov (zdroj LinkedIn, Profesia), ale aj v strategických cieľoch Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027. Zmieňované schopnosti sú naviac potrebné aj v bežnom živote. Ide najmä o schopnosť jasne sformulovať svoj názor, nepodliehať hoaxom a dezinformáciám, prezentovať sa, triediť informácie, rozoznať argumentačné chyby či fauly.

ČO OD NÁS MÔŽETE ČAKAŤ?

SDA v rámci programu poskytne plne hradené semináre pre učiteľov a učiteľky (v prvom aj druhom polroku). Garantuje aj úvodnú návštevu na škole, počas ktorej je možná ukážka debaty študentom a študentkám, zároveň dodatočné dve návštevy spolu s učebnými a metodickými materiálmi pre pedagógov a pedagogičky. Počas celého roka je možná konzultácia s metodikmi a metodičkami organizácie a možnosť budovania kontaktov a zdieľania skúseností s inými učiteľmi a učiteľkami kritického myslenia.

 

AKÝ JE ĎALŠÍ KROK?

V prípade záujmu o takýto program na Vašej škole je najbližším relevantným termínom školenie učiteľov a učiteliek, ktoré prebehne 24.-25.10.2020 a kam zapojené školy vyšlú zástupcu či zástupkyňu z pedagogického zboru, ktorí sa následne preškolia o debate ako prostriedku výuky, o práci s metodickými materiálmi či o  technických stránkach projektu a spolupráce. Prihlášku na tento spomínaný októbrový seminár nájdete TU. Registrácia je otvorená do 18.10.2020. Seminár prebehne kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii online formou. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu ivanova@sda.sk.

 

Veľmi sa tešíme na spoluprácu s Vami! Dúfame, že Vás nakazíme našim nadšením pre debatu.

 

Prehľad informácií o projekte vám poskytne aj táto brožúra.