S debatou do New Yorku

V SDA pribudla možnosť zapojiť sa do medzinárodnej debatnej esejistickej súťaže (IPPF) pod vedením našich trénerov. O tom, čo to IPPF je a prečo by ste to mali zvážiť, sme hovorili so Samom Nvotom, členom víťazného tímu z roku 2018 a jedným z tohtoročných trénerov.

#Články #Stredoškolský program

www.ippfdebate.com | IPPF 2020/2021

 Prihláška do SDA tímu na IPPF

Ako si sa o IPPF po prvýkrát dozvedel?

O IPPF som sa dozvedel od môjho kamaráta a spolužiaka Tima. Začalo to tak, že sme sa popri debatovaní v rôznych programoch SDA, vrátane Slovenskej debatnej ligy, začali obzerať aj po ďalších debatných aktivitách. Keďže sme chodili na medzinárodnú školu, chceli sme si vyskúšať aj nejaké  medzinárodné turnaje, a tak Timovi napadlo IPPF, do ktorého sa on už zapájal aj skôr v Česku. U nás na škole to bol dovtedy formát, o ktorom nikto predtým nepočul. V tom čase sme spolu viedli debatný klub na našej škole a riešili sme, že máme viacerých kamarátov, ktorí ešte debatu neskúsili, prípadne v nej už nie sú až takí aktívni, ale tento formát by ich mohol zaujať. Tak sme dali dokopy tím a prihlásili sme sa.

Ako prebiehala vaša príprava počas roka?

Formát IPPF funguje tak, že tím najprv začne písaním esejí. Potom, keď sa dostanete do finálových kôl (top 8 tímov) v New Yorku, tak tam absolvujete orálne debaty, podobne ako v Slovenskej debatnej lige. Celková príprava bola u nás radikálne odlišná na základe toho v akom kole sme boli, ako dobre sme sa už ako tím poznali a podobne. Začínali sme ale veľmi genericky a to tak, že sme si načítali o našej téme (Resolved: International climate accords for greenhouse gas emissions should adopt binding enforcement mechanisms.)najviac, ako sa dá. Mali sme nejakú banku článkov, taký celkový reading list, a z nich sme mali všetci vypísané naše poznámky. Tie sme si potom pozdieľali a zhodnotili. Po tomto veľkom úvodnom readingu sme si museli v prvom rade strategicky vybrať či chceme tézu zastávať alebo ísť proti nej. Táto prvá esej a spätná väzba na ňu boli pre nás veľmi dôležité, pretože sme potrebovali zistiť ako vysoko je nastavená úroveň celej súťaže, čo sa od nás očakáva, na čom v tomto formáte strategicky záleží a aké nároky majú rôzni rozhodcovia a rozhodkyne, hlavne tí prísnejší. Na našej prvej eseji, ktorá bola súhlasná, sme si dali veľmi záležať a dostali sme na ňu výbornú odozvu. Vďaka tomu sme sa dostali zo základnej časti do vyraďovacích kôl. V prvom z nich, tzv. Round of 64, v ktorom sme sa ako tím oťukali a zistili kto ako pracujeme. Následne sme sa počas ďalších kôl ako tím profilovali až kým sme sa prepracovali do New Yorku. Tá profilácia prebiehala najmä počas príprav, kedy sme si čím ďalej, tým viac, určovali konkrétne roly a zodpovednosti v tíme. Keď sme napríklad videli, že niekto robí výborný research, tak to bol človek, ktorý robil research. Ľudia, ktorí vedeli skvele písať zas písali väčšinu našich argumentačných línií. A v neposlednom rade sme mali aj ľudí, ktorí sa najradšej zameriavali na stratégiu a teda ich úlohou bolo hľadať logické chyby v našej argumentácii alebo refutácii, prípadne hľadali v našich líniách diery, vypĺňali ich a zároveň strážili efektivitu našich textov alebo dodržiavanie stanoveného rozsahu, ktorý bol pomerne prísny. Takto boli pokryté oblasti nevyhnutné pre napísanie kvalitnej odbornej eseje. Zároveň, aj napriek rôznym rolám, sme si všetci udržiavali prehľad aj v celkovom dianí a to prostredníctvom spoločných tímových stretnutí a konzultácií, ktoré boli pre postupný vývoj a úspešné odovzdanie našej eseje kľúčové. 

 

Čo treba o IPPF samotnom, prípadne o písaní esejí vedieť, keď sa chce človek zapojiť?

V prvom rade treba mať chuť tomu dedikovať veľa času. To je asi najdôležitejšie hneď od úvodu, pretože je to naozaj časovo náročné, hlavne v porovnaní s inými debatnými aktivitami na Slovensku. Druhou dôležitou vecou je mať tím, v ktorom sa človek bude cítiť komfortne, keďže spolu prežijete veľa času, v zásade celý rok. Nám v tíme naozaj pomohlo, že sme sa dokázali pomerne rýchlo skamarátiť, prípadne sme sa už dobre poznali, a teda sme aj lepšie zvládali rôzne „ups and downs“, ktoré počas toho roka nastali, či už v súvislosti s našou esejou alebo našimi životmi mimo súťaže. Tretím elementom je rozhľad o danej téme, teda konkrétne chuť ho nadobúdať o témach, ktoré častokrát v úvode súťaže poznáš minimálne. To vyplýva najmä z toho, že IPPF esej je primárne researchová. Kľúčové je mať najmä apetít pre získavanie nových vedomostí a odhodlanie porozumieť problematike do hĺbky.

 

Čo ti dala účasť v IPPF?

IPPF mi prinieslo možnosť spolupracovať s inšpiratívnymi a šikovnými ľuďmi, s ktorými sme sa časom stali veľmi dobrými kamarátmi. Pevne verím, že sú to priateľstvá na celý život. Taktiež mi to pomohlo rozvíjať moju prirodzenú zvedavosť, ktorú som mal ako debatér už roky. Prostredníctvom hodín stráveným researchom a práce na niečom, čo ma vedomostne veľmi obohatilo, som sa naučil ceniť si poznatky, ktoré získavam. Pri IPPF som cítil nadšenie a vášeň pre to, čo robím, ako ešte nikdy predtým. Skúsenosť s IPPF mi zmenila môj mind-set a dala mi sebavedomie skúmať zložité problémy do hĺbky. Toto si na sebe všímam aj dnes pri štúdiu na vysokej škole, keď viem, že ak sa odhodlám a nadchnem, tak aj náročným a pre mňa úplne novým veciam viem porozumieť. No a v neposlednom rade bol úžasným zážitkom aj all-inclusive výlet na finále do New Yorku, kde sme mali možnosť stretnúť popredných svetových odborníkov pôsobiacich v oblasti verejnej politiky.

 

Komu by si IPPF odporučil?

IPPF by som odporučil ozaj každému, nakoľko aj z vlastnej skúsenosti viem, že je priam žiadúce mať diverzný tím zameraný na rôzne oblasti, či už sa to týka vedomostí alebo praktických zručností. Je to naozaj jedinečná príležitosť, ktorá okrem rozvíjania debatných schopností umožňuje stredoškolákom a stredoškoláčkam pracovať s výskumom. Možnosť robiť v rámci nejakej voľnočasovej aktivity (argumentačný) výskum je na Slovensku len málo dostupná, no je to skúsenosť kľúčová či už pre budúcich právnikov a právničky, konzultantov a konzultantky alebo výskumníkov a výskumníčky naprieč rôznymi odbormi.

 

Na záver by som už len rád dodal, že netreba mať voči IPPF zbytočne prehnaný rešpekt. Treba to brať ako ďalší debatný turnaj, pri príprave na ktorý neustále dostávaš tréning a spätnú väzbu na svoju prácu. Netreba sa toho báť, netreba mať predošlé skúsenosti alebo byť z popredného gymnázia. Všetko je to o chuti učiť sa nové veci a odhodlaní akademicky aj osobnostne sa rozvíjať.

 

Ak Ťa táto výzva zaujala, ale stále váhaš, či sa prihlásiť, napíš trénerom IPPF výberu:

Samuel Nvota

E-mail | Facebook

 

Tim Kožuchov

E-mail | Facebook