Výber na WSDC 2021 / WSDC Tryouts

Už čoskoro sa rozhodne o tom, kto bude v roku 2021 reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách sveta v debatovaní (WSDC) v Macau.

#Oznamy #Stredoškolský program

World Schools Debating Championships | WSDC 2021 Macau 

Prihláška na Výber do slovenského národného tímu na WSDC 2021

For English scroll below

 

Vážení vedúci a vedúce klubov, milí debatéri a debatérky!

 

Radi by sme vás pozvali na výber členov a členiek slovenského reprezentačného tímu pre Majstrovstvá sveta v debate (WSDC) 2021, ktoré sa uskutočnia v Macau od 21. júla do 29. júla 2021. Účasť na WSDC je jedinečnou príležitosťou zlepšiť svoje debatné zručnosti, rozšíriť si všeobecný prehľad a naučiť sa využívať základné filozofické koncepty v argumentácii. To celé pod osobným vedením trénerského tímu ktorý má s majstrovstvami sveta ako debatné, tak i rozhodcovské a trénerské skúsenosti. Získate možnosť porovnať sa s ostatnými národnými reprezentáciami a v prípade poctivej prípravy aj možnosť uspieť v tejto konkurencii.

 

Výber sa uskutoční online a bude sa skladať z testu, reči na pripravovanú tézu, analýzy videodebaty a krátkeho pohovoru.

 

Dátum a čas výberu:

 • 24.10. – primárny termín testov
 • 24./25.10. – prezentácia rečí a pohovory 
 • 9.10. – Dátum oznámenia videodebaty (miesto: online)

 

Ak máte záujem prihlásiť sa, ale termíny výberu sú pre vás nevyhovujúce, prosím, kontaktujte s prosbou o náhradný termín trénera Michala Pečeňu (pecena@sda.sk).  

 

Deadline na prihlásenie: 9.10.2020 (do polnoci)

 

Od účastníkov a účastníčok očakávame, že si pripravia prvú 7-minútovú (*) reč na súhlasnú/nesúhlasnú stranu na tézu:

 

„THW actively contact isolated tribes and civilizations.“

 

Všetci zúčastnení musia byť pripravení odpovedať na kritické otázky a námietky opačnej strany.

 

(*) Aj keď WSDC formát definuje reči ako 8-minútové, pre účely prezentácie rečí na výbere je 7 minút na každú reč postačujúci, nakoľko štandardne sú počas súťažných rečí prijímané aj otázky (POIs), ktoré zvyknú zabrať približne minútu.

 

Odhadované náklady na turnaj: 

 • Registračný poplatok je 780 USD (cca 670 Euro).
 • Cena letenky sa momentálne pohybuje okolo 1000 EUR, ale ťažko predvídať, ako sa budú ceny vyvíjať.  
 • Na pokrytie nákladov si môžete nájsť sponzorov a SDA vám dokáže pri ich hľadaní poskytnúť podporu. 
 • Náklady na účasť trénera sa rozrátajú medzi debatérov. 
 • Za normálnych okolností treba rátať aj s výdavkami na prípravné turnaje (napríklad v Záhrebe), ale tie v najbližších mesiacoch pravdepodobne neprebehnú prezenčne. 
 • Aspoň časť stretnutí tímu sa uskutoční fyzicky, takže treba rátať aj s nákladmi na občasné cesty do Bratislavy či do Prahy.
 • Vzhľadom na neustále sa vyvíjajúcu celosvetovú pandémiu Covid-19 je možné, že sa majstrovstvá budú musieť uskutočniť aj online. V takom prípade by náklady na účasť boli veľmi nízke.

 

Momentálne do tímu hľadáme 6 až 10 ľudí, z ktorých do jari vyberieme 5 na základe ich výkonu, prípravy a práce v tíme. Schopnosť rozprávať po anglicky je jedným z kritérií, nie však tým najdôležitejším a neočakávame od vás, že budete rozprávať na úrovni rodených hovoriacich. Očakávame ale ochotu pracovať na sebe a zlepšovať sa, učiť sa nové veci a pravidelne sa pripravovať (na týždennej báze). Podmienkou výberu je ochota cestovať na tréningy a záujem debatovať na medzinárodných turnajoch, či už fyzicky (keď to situácia opäť dovolí), alebo online.

 

V prípade záujmu vyplňte tento formulár: https://bit.ly/WSDC-TRYOUTS

 

Ak máte nejaké otázky, môžete kontaktovať trénera Michala Pečeňu (pecena@sda.sk). 

 

Tešíme sa na vašu účasť!

 

Slovenský národný tím na majstrovstvá sveta 2019 v ThajskuSlovenský národný tím na WSDC 2019 v Thajsku

 

English version: 

 

Dear club leaders and debaters,

 

We would like to invite you to the try-outs for the Slovak national team to the World Schools Debating Championships (WSDC) 2021, which will take place in Macau between 21st July and 29th July 2021. WSDC is the most prestigious schools debate event of any given year. As such, it is a unique opportunity to improve one’s debating skills, broaden their general knowledge, and learn to utilise fundamental philosophical concepts during argumentation. All of this will happen under the tutelage of an experienced coaching team consisting of two former WSDC debaters and one of the best WSDC coaches and judges in Central Europe. You will have a chance to compete against other countries’ national teams; with hard work and dedication, you will also have a chance to succeed in this illustrious competition.

 

The try-outs will take place online and will consist of a knowledge test, a prepared speech, and an analysis of a videodebate.

 

Date and time of try-outs:

 • 24 October – Tests
 • 24/25 October – Speeches and interviews 
 • 9 October – Announcement of the videodebate for analysis (place: online)

 

If you are interested in applying, but the dates of try-outs really do not work for you, just contact the team coach Michal Pečeňa (pecena@sda.sk) and we might be able to arrange an alternative date for you.

 

Application deadline: 9.10.2020 (until midnight)

 

We expect the participants to prepare the first 7-minute (*) long proposition/opposition speech on the motion:

 

„THW actively contact isolated tribes and civilizations“

 

Participants must also be ready to answer questions and objections of the opposing side.

 

(*) Although the WSDC format defines speeches as 8-minute long, we believe that 7 minutes for each speech is sufficient time for the purposes of try-outs, as usually during competition speeches questions (POIs) are accepted, which tend to take about a minute.

 

Estimated costs of WSDC and preparation: 

 • The registration fee is USD 780
 • The flight currently costs approx. EUR 1000, but it is difficult to predict how prices will change in the future.
 • You can find sponsors to help you cover some of the costs, and the SDA can help you find them. 
 • The attendance of the coach is covered by the debaters. 
 • Under normal circumstances, one needs to count with expenses on preparation tournaments (in Zagreb, for example), but those do not seem likely to happen offline in the upcoming months. 
 • At least some portion of the meetings will be held in person, so it is also necessary to expect some expenses on travelling to Bratislava or Prague.
 • Given the ongoing Covid-19 global pandemic, it seems highly probable that the championship will, in fact, take place online. In such a case, the cost of attending would be very low.

 

We will be selecting 6 to 10 people, who will then be narrowed down to 5 people by the end of spring based on their performance, work during trainings, and teamwork. Ability to speak in English is, of course, one of the criteria, but it is not the only criterion. A native speaker level of English is not necessarily expected. However, we do expect a willingness to work and improve, learn new things, and work regularly (on a weekly basis). A necessary condition for selection is the preparedness to attend training sessions and potentially attend international debate events, be it in person (currently less likely) or online.

 

In case of interest, please fill in this form: https://bit.ly/WSDC-TRYOUTS

 

In case you have any question, do not hesitate to contact the team coach Michal Pečeňa (pecena@sda.sk). 

 

We look forward to your participation!