V zákulisí ZDP reforiem

Aké sú benefity základoškolskej debaty? Ako vznikla nová Juniorská debatná liga? A prečo vôbec v uplynulej sezóne prebehla reforma základoškolského debatného programu? O tomto aj mnohom ďalšom sme sa rozprávali s členom výkonnej rady, ktorý celý proces viedol.

#Články #Základoškolský program

V dnešnom rozhovore vám predstavíme člena výkonnej rady Filipa Šišku, ktorý spolu s dobrovoľníckym reformným tímom v uplynulej sezóne zrealizoval reformu základoškolského debatného programu. O konkrétnych zmenách v ZDP ste sa už mohli dočítať aj v jednom z našich predošlých článkov. Ak vás zaujíma, ako prebiehal reformný proces, čítajte ďalej.

 

1. Aký máš vzťah k základoškolskému debatnému programu a čo ťa motivovalo stať sa súčasťou reformného tímu ZDP? 

 

Môj vzťah k ZDP je pomerne komplikovaný a vyvíjal sa veľmi rozpačito. Až na strednej sa mi podarilo dostať na jedno debatiádne (určené pre základné školy) podujatie. Vtedy mi prišlo skvelé, že už aj základoškolákom dávame možnosť učiť sa kritickému mysleniu. Potom pre mňa nastalo dlhé obdobie „odlúčenia“ od ZDP. Vedel som, že program stále existuje, ale organizovanie turnajov stredoškolskej ligy, ktorému som sa ako dobrovoľník primárne venoval, bolo pre mňa už dosť časovo náročné. Keď som sa dostal do výkonnej rady SDA, na poradách sa rozoberali všetky programy a ja som postupne nadobudol pocit, že úpadok ZDP v jeho pôvodnej forme je neodvrátiteľný. Preto som sa rozhodol na minuloročnom dobrovoľníckom seminári otvoriť otázku záchrany ZDP. Napriek tomu, že som očakával skôr nepochopenie, našli sa aj ľudia, ktorí jasne identifikovali problémy programu ako takého a aj problémy súvisiace s postojom ostatných orgánov SDA. Následne som sa teda chopil iniciatívy, ktorá vznikla na seminári a v rámci výkonnej rady som si vzal na starosť reformný tím pre ZDP.

 

2. Akú úlohu si v procese zastával?

 

Ako pri všetkých našich dobrovoľníckych pozíciách, najskôr bolo nutné prejsť formálnymi procesmi o vyhlásení prihlasovania do tohto tímu. Keď sme si prešli touto povinnou jazdou, prišla na rad pre mňa nová, trochu stresujúca, ale predsa zábavná časť. Všetka práca, s ktorou som mal predtým v SDA skúsenosť, sa  vždy týkala podujatí. Tam to máte jasné – priestory, harmonogram, strava, menovky a registračky. V reformnom tíme sme začínali stavať na zelenej lúke. Bolo potrebné pripraviť agendu na celý rok, nastaviť fungovanie tímu a následne začať riešiť konkrétne kroky v našom pláne. Pre mňa osobne to bol skutočný test strategického myslenia a schopnosti dobre facilitovať diskusie.

 

3. Ako vyzerala vaša práca od začiatku až k finálnym zmenám? 

 

Na začiatku sme si predstavili agendu a vytvorili plán na celý rok. Každý z nás mal odlišný pohľad a skúsenosť so ZDP – od totálne nezasvätených až po dlhoročných zanietencov pre ZDP program, čo posúvalo diskusie veľmi zaujímavými smermi. Hneď na začiatku, predtým ako sme spravili akúkoľvek vlastnú zmenu, sme zrealizovali prieskum medzi aktérmi, ktorých sa ZDP dotýka. Pýtali sme sa na problémy programu, o ktorých vedenie SDA už nejednu sezónu počúvalo (napr. časová náročnosť Debatiády pre pedagogický dozor, celkové nastavenie súťaže a pod.). Avšak výsledky a názory opýtaných sa ukázali byť nejednotné, a tak sme sa teda nakoniec rozhodli, že ideme skúsiť vybudovať celý program od začiatku. Behom ďalších mesiacov sme nanovo zadefinovali ciele základoškolského debatného programu a vymysleli nové rozvrhnutie aj formu súťaže. Následne sme naše výstupy prezentovali výkonnej rade, dobrovoľníckej komunite a nakoniec aj valnému zhromaždeniu.

 

4. Na ktorú zmenu si najviac hrdý?

 

Veľmi dobrá, ale ťažká otázka. Osobne som hrdý na to, že sme zadefinovali a schválili ciele ZDP. Z dvoch jednoduchých dôvodov. Stále sa veľmi veľa rozpráva o kritickom myslení a potrebe učiť ho čo najskôr. Doteraz však nebola vyvinutá presná metodika a už vôbec nie pre základné školy. To by sa mohlo zmeniť, keďže ciele jednotlivých kategórií do veľkej miery reflektujú potreby pre postupný rozvoj kritického myslenia. Na špecificky základoškolských materiáloch pre vedúcich a vedúce debatných klubov už pracuje aj naša rozvojová koordinátorka. Nastaviť ciele bolo nevyhnutné, pretože ak by aj zlyhali nástroje, ktoré aktuálne zavádzame, vždy vieme zaviesť nové alebo zlepšiť tie staršie, lebo máme isto stanovené, čo programom sledujeme a kam chceme základoškolákov a základoškoláčky viesť.

 

 

5. Čo presne je Juniorská debatná liga (JDL)?

 

Ak by som chcel byť technický, poviem, že je to ligová súťaž v argumentácii pre 5.-9. ročník základných škôl, respektíve prímu až kvartu 8-ročných gymnázií. Toto všetko sa viete dočítať v pravidlách (pozn. alebo aj v tomto článku).

 

Pre mňa je Juniorská debatná liga prvou možnosťou, ako sa žiaci a žiačky základných škôl môžu naučiť formulovať vlastné myšlienky, objavovať rôzne pohľady na svet a zistiť, že spory môžu mať komplikované pozadia. Zároveň verím, že Juniorská debatná liga je presne tá súťaž, ktorá prirodzene a postupne rozvíja myslenie detí. Ak si týmto programom prejdú, tak už zo základnej školy budú odchádzať schopní kultivovane diskutovať a otvorenejšie premýšľať o rôznych názoroch. Navyše sa môžu systematicky zdokonaľovať aj ďalej, a to hneď na strednej škole.

 

6. V čom je podľa teba základoškolský debatný program po reforme atraktívnejší? 

 

Pre žiakov a žiačky je atraktívnejší v tom, že dostanú väčší priestor na formuláciu vlastných myšlienok v bezpečnom prostredí domova, keďže súčasťou Juniorskej debatnej ligy sú aj korešpondenčné kolá. Po korešpondenčnom kole dostanú kvalitnú písomnú spätnú väzbu od špeciálne vyškolených rozhodcov a rozhodkýň, čo im umožní ďalej sa rozvíjať. Pri prezenčných kolách je už pre nich jednoduchšie prezentovať svoje myšlienky nahlas. Zároveň majú viac priestoru na zoznámenie sa so svojimi rovesníkmi a rovesníčkami, na čo doteraz nebol úplne čas pri regionálnych kolách.

 

Pre učiteľov a učiteľky je program atraktívnejší, pretože okrem iného eliminoval problém s cestovaním. (smiech) Ale z tých vážnejších vecí – SDA poskytuje učiteľom a učiteľkám zmysluplné metodické materiály, ktoré by boli ťažko vypracovateľné bez tejto reformy a zavedenia cieľov programu. Dávame tak učiteľom a učiteľkám do rúk nástroj, ktorým môžu formovať kritické myslenie u svojich žiakov a žiačiek. 

 

7. Keby si bol opäť na základnej škole, čo by ťa motivovalo začať debatovať?

 

To bolo tak dávno. (smiech) Pravdepodobne by to bola tá možnosť dať najavo svoj názor na nejakú tému, prípadne si ho vôbec vybudovať. Tá istá motivácia, ktorá ma viedla písať do školského časopisu. Naviac by som bol motivovaný tým, že na svoju prácu dostanem odpoveď (spätnú väzbu). Okrem toho by som sa tešil na spoznávanie nových ľudí a naberanie nových skúseností.  

 

FILIP ŠIŠKA

člen výkonnej rady

siska@sda.sk | jdl@sda.sk