Digitálna budúcnosť SDA

Do kancelárie SDA hľadáme posilu na pozíciu rozvojového koordinátora alebo koordinátorky. Jej alebo jeho úlohou bude starostlivosť a metodická podpora siete pedagógov a pedagogičiek zapojených do vzdelávacieho debatného programu. Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

#Články

Pomáhaj rozvíjať kritické myslenie na Slovensku!

Kto sme?

• Slovenská debatná asociácia je občianske združenie, ktoré už 20 rokov podporuje kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí.
• SDA združuje takmer 800 mladých ľudí v 60 debatných kluboch na základných, stredných a vysokých školách, organizuje celoročné debatné súťaže a vzdelávacie podujatia pre mladých ľudí, učiteľov a učiteľky a verejnosť.
• Činnosť SDA zabezpečuje približne 40 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a 3-členná kancelária, do ktorej hľadáme posily.

Koho hľadáme?

• Rozvojovú koordinátorku alebo koordinátora na čiastočný úväzok (0,5 – 0,8)

Čo bude tvojou úlohou?

• Komplexné zastrešenie vzdelávacieho programu pre základné a stredné školy
• Komunikácia so zriaďovateľmi a vedením škôl
• Poskytovanie metodickej a organizačnej podpory pedagógom a pedagogičkám pri realizácii debatného vzdelávania na školách
• Tvorba metodických materiálov a podkladov
• Organizácia a lektorovanie vzdelávacích podujatí pre pedagógov a pedagogičky, mladých ľudí a iné skupiny

Čo ponúkame?

• Zmysluplnú prácu s dopadom na mladých ľudí na Slovensku
• Flexibilný pracovný čas
• Možnosť pracovať zo svojho bydliska aj mimo Bratislavy
• Nástup možný okamžite
• Mzda pri plnom úväzku od 1000-1200 eur

Ako sa prihlásiť?

• Pošlite životopis a motivačný list reflektujúce naše očakávania do 20.5.2021 na adresu praca@sda.sk. Vybraných záujemcov a záujemkyne pozveme na pohovor.
• Pri prihlásení uveďte nasledujúci súhlas: "Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v zasielanom životopise Slovenskou debatnou asociáciou (IČO 31801480) v jej databáze za účelom evidencie záujemcov a záujemkýň o zamestnanie po dobu 6 mesiacov. Svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať."