2. východoslovenský regionálny turnaj SDL

#Stredoškolský program #východ SDL

Milí priatelia,

 

srdečne Vás pozývame na druhý východoslovenský regionálny turnaj, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. - 25. novembra 2017 na Spojenej škole internátnej, Školská 12 v Michalovciach.

 

Prípravná téza pre 2. regionálny turnaj znie:
“Štúdium na vysokých školách na Slovensku by malo byť spoplatnené.”

 

Odkaz na registračný formulár:
https://goo.gl/forms/owonlRKEza6QvXPV2

 

Teší sa na Vás koordinátor Filip Stripaj, ktorému v prípade akýchkoľvek otázok neváhajte písať na stripaj@sda.sk alebo volať na 0911 214 995.

 

Program:

 

Piatok:
13:00-14:00 registrácia
14:10 otvorenie turnaja
14:30 vyhlásenie impro tézy pre 1.kolo
14:30-15:30 príprava na impro
15:30- 17:30 1. kolo (improvizovaná téza)
17:30- 18:15 večera
18:15- 20:00 2. kolo (pripravovaná téza)
20:05- večerný program

 

Sobota:
8:00 – 8:45 raňajky
9:00 vyhlásenie impro tézy pre 3. kolo
9:00 – 10:00 príprava na impro
10:00 – 12:00 3.kolo (improvizovaná téza)
12:00 – 13:00 obed a regionálna rada
13:00 – 15:00 4.kolo (pripravovaná téza)
15:00 – 15:15 upratanie priestorov
15:30 – 16:00 vyhlásenie výsledkov
16:00 odchod účastníkov

 

Všetci stredoškolskí účastníci musia na turnaj priniesť súhlas s účasťou (dokument v prílohe).

 

Pozvánka na regionálny turnaj: Pozvánka 2. východ

Súhlas s účasťou: Súhlas s účasťou 2. východ