Seminár pre učiteľov v Bratislave

Seminár o učení práce s informáciami a kritickom myslení bude 8.-9.12.2017.

#Učiteľský program

Pozývame Vás na seminár Informačná gramotnosť a kritické myslenie vo vyučovaní. Zameria sa na učenie zručností, ktoré mladým ľuďom umožnia orientovať sa v modernom mediálnom prostredí, ktoré sa vyznačuje veľkým množstvom viac či menej kvalitných informácií.

 

Na seminári sa budeme venovať tomu, ako so žiakmi reagovať na tieto otázky:

  • Ako vyzerá poctivý argument a ako môžu rozumní ľudia produktívne nesúhlasiť?
  • Ako rozoznať nepoctivé argumenty a logické chyby?
  • Aký je rozdiel medzi faktami a názormi a ako ich rozoznať v textoch a médiách?
  • Ako čítať štatistiky a vedecké zistenia?
  • Ako spoznať, či je niekto odborník-autorita vo svojej oblasti?
  • Ako fakty používať pri dokazovaní platnosti argumentov a koľko faktov stačí?
  • Ako môžu byť fakty zneužité a ako si overiť ich presnosť?
  • Ako rozoznať rôzne druhy zdrojov informácií a ako hodnotiť ich dôveryhodnosť?
  • Čo je kontext a ako vplýva na platnosť argumentov?
  • Ako si formovať názory a robiť rozhodnutia, keď nepoznáme všetky fakty?

 

Pri každej téme stručne predstavíme kľúčové koncepty a zručnosti, ktoré by si žiaci mali osvojiť. Predovšetkým sa ale sústredíme na konkrétne praktické aktivity uplatniteľné na rôznych vyučovacích predmetoch. Každý účastník zo seminára odíde so sadou pomôcok a učebných plánov, ktoré dokáže použiť na svojich hodinách.

 

Seminár je určený primárne stredoškolským učiteľom. Učitelia druhého stupňa základných škôl však na ňom tiež môžu nájsť užitočné inšpirácie pre ich prax.

 

Seminár organizuje Slovenská debatná asociácia s podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku. Viac o našej činnosti sa dozviete na www.sda.sk.

 

Účastníkom je hradená strava počas seminára. Cestovné náklady si účastníci hradia sami. Ak ste mimo-bratislavský účastník a máte záujem o ubytovanie počas seminára, upozornite nás na to prosím emailom.

 

Ak máte Vy alebo Vaši kolegovia o seminár záujem, veľmi nás to teší. Záväzne sa prihlásiť môžete vyplnením tohto elektronického formulára do 1. decembra 2017: https://goo.gl/forms/lp9Nk5c8U4LMMLRL2

 

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na nižšie uvedené kontakty.

 

S pozdravom,

 

Viktor Vigoda

koordinátor projektu a učiteľ na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci

vigoda@sda.sk, +421 918 476 281

 

Praktické informácie

 

Seminár sa uskutoční 8.-9. 12. 2017 v LEAF Academy, Sasinkova 13 , Bratislava

 

http://www.leafacademy.eu/contact/

 

 

Program

 

PIATOK

 

17:00 - 19:30 - registrácia a úvodný workshop

 

 

SOBOTA

 

9:30-12:00 - prednášky a workshopy

 

obed

 

13:00-18:00 - prednášky a workshopy

 

Prihlasovanie

 

Termín: 1. december 2017

Odkaz na formulár: https://goo.gl/forms/lp9Nk5c8U4LMMLRL2

 

PDF verzia pozvánky