3. stredoslovenský regionálny turnaj SDL

#stred SDL #Stredoškolský program

Milí priatelia,

 

srdečne Vás pozývame na 3. stredoslovenský regionálny turnaj, ktorý sa uskutoční 26. - 28. 1. 2017 v priestoroch Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici.

 

Téza pre 3. turnaje znie:
"Stabilná autokracia je lepšia než slabá demokracia"

 

Registrovať sa môžete do 19.1.2018 (piatok) na následujúcom odkaze:

https://goo.gl/1wJghA

 

Teší sa na Vaša koordinátorka Alena Marková, ktorej v prípade akýchkoľvek otázok neváhajte písať na markova@sda.sk.

 

Program turnaja:


Piatok

13:30 – 14:30 registrácia
14:40 otvorenie turnaja
15:00 vyhlásenie improvizovanej tézy pre 1. kolo
15:00 – 16:00 príprava na improvizovanú tézu
16:00 – 18:00 1. kolo (improvizovaná téza)
18:10 – 18:20 debriefing na improvizovanú tézu
18:20 – 18:45 večera
18:50 – 20:20 seminár I.
20:30 odchod na hotel a ubytovanie
21:00 – 22:00 večerný program

Sobota

8:00 – 8:45 raňajky
9:00 – 11:00 2.kolo (pripravovaná téza)
11:10 – 12:40 Seminár II.
12:45– 13:30 obed a regionálna rada
13:40 vyhlásenie improvizovanej tézy pre 3. kolo
13:40 – 14:40 príprava na improvizovanú tézu
14:40 – 16:40 3. kolo (improvizovaná téza)
16:40 – 16:50 debriefing na improvizovanú tézu
16:55 – 18:25 seminár III.
18:30 – 18:55 večera
19:00 odchod na hotel
19:20 – 22:00 prezentácia nového formátu + exhibičná debata


Nedeľa

8:00 – 8:45 raňajky
9:00 – 11:00 4.kolo (pripravovaná téza)
11:00 – 11:30 upratanie priestorov
11:30 – 12:00 vyhlásenie výsledkov
12:00 odchod účastníkov

 

Informovaný súhlas: Informovaný súhlas (PB).doc

Pozvánka: 3S - Pozvánka (PB)