2. východoslovenský turnaj Debatiády

12.2.2018 v Košiciach na Zákldnej škole Krosnianska 4

#východ Debatiáda #Základoškolský program

Všetkých Vás srdečne pozývame na 2. východoslovenský turnaj debatiády, ktorý sa uskutoční 12.2.2018 v priestoroch Základnej školy Krosnianska 4 v Košiciach.

Pre registráciu tímov vyplňte prosím do 5.2. tento dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnBvQfCCK9Fspljtp8Fq9GEGUJMNozBHhfL1IKR5oexyymhg/viewform
Pre registráciu rozhodcov vyplňte prosím do 5.2. tento dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBXwex6x5mgKHuDXmBWkc_jJtj_NJXpH8ym50V3AyC_LTEiw/viewform

PROGRAM PODUJATIA:
07:30 - 08:00 – registrácia
08:00 - 08:20 – otvorenie turnaja
09:50 - 10:20 – regionálna rada (povinná účasť vedúcich klubov)

I. KATEGÓRIA
(5. -7. ročník, príma a sekunda) 08:20 - 09:05 – 1.kolo pripravovaná téza 09:05 - 09:40 – program
09:40 - 09:55 – príprava
09:55 - 10:40 – 2.kolo improvizovaná téza 10:40 - 11:30 – program
11:30 - 12:15 – 3.kolo pripravovaná téza 12:15 - 12:50 – obed
12:50 - 13:05 – príprava
13:05 - 13:50 – 4.kolo improvizovaná téza 13:50 - 14:40 – program
II. KATEGÓRIA
(8. - 9. ročník, tercia a kvarta) 08:20 - 08:50 – program
08:50 - 09:05 – príprava
09:05 - 09:55 – 1.kolo improvizovaná téza 09:55 - 10:40 – program
10:40 - 11:30 – 2.kolo pripravovaná téza 11:30 - 12:00 – obed
12:00 - 12:15 – príprava
12:15 - 13:05 – 3.kolo improvizovaná téza 13:05 – 13:50 – program
13:50 - 14:40 – 4.kolo pripravovaná téza
14:40 - 15:00 – vyhlásenie výsledkov

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať organizátorku podujatia na adrese mattova@sda.sk alebo telefonicky: +421 915 223 261.