Práca rozvojového koordinátora jeho slovami

Táto sezóna je iná najmä vďaka jednej veľkej zmene - vytvorili sme pozíciu regionálneho koordinátora. Náš Kobi nám prvé mesiace v tejto pozícii opísal.

#Stredoškolský program

V septembri sme v SDA otvorili novú pozíciu rozvojového koordinátora. Už niekoľko rokov sme totiž cítili, že starostlivosť o debatné kluby by mala byť väčšia a systematickejšia. Debatné kluby vedú mladí ľudia, od ktorých očakávame zručnosti, ktoré sa očakávajú od učiteľov či vedúcich pracovných kolektívov. Ide spravidla o stredoškoláčky a stredoškolákov, ktorí sa okrem svojho štúdia rozhodnú vzdelávať rovesníkov v zručnostiach, ktoré sa sami zároveň učia. Pre mňa starostlivosť o kluby vždy bola veľmi dôležitá, preto som sa na túto pozíciu prihlásil.

 

 

Práca rozvojového koordinátora zahŕňa rôzne zaujímavé úlohy. Od začiatku sezóny cestujem po Slovensku a navštevujem debatné kluby. Stretávam sa s vedúcimi klubov, sledujem ich debatné tréningy a dávam na ne spätnú väzbu, vediem niektoré stretnutia a pomáham im zlepšiť prácu v klube. Tiež pravidelne vytváram pre vedúce a vedúcich klubov materiály k jednotlivým debatným témam, vďaka ktorým si vedia svoje tréningy lepšie rozplánovať a nájsť potrebný obsah. Ďalej s klubmi riešim problémy a výzvy, ktoré sa v ich kluboch počas sezóny objavujú.

 

V SDA veríme, že dobrý systém podpory klubov pomôže výrazne rozširovať debatu na Slovensku. Má pomáhať udržať nadšenie mladých ľudí a pomáhať im zlepšovať sa (nielen) v debatných zručnostiach. Už prvé mesiace nového spôsobu podpory priniesli prvé výsledky. Vďaka tomu, že môžem vycestovať za záujemcami a poskytnúť im materiály na stretnutia, sme začali byť úspešnejší v zakladaní debatných klubov (8 z 11 záujemcov si úspešne založilo klub - 72%). Podiel kvalitne fungujúcich klubov celkovo sa oproti minulej sezóne zvýšil z 20% na 74% (26 z 34 existujúcich stredoškolských klubov) . Aj trénerky a tréneri konštatujú, že sa im debatné stretnutia pripravujú vďaka metodickej podpore jednoduchšie a efektívnejšie.

Moja pozícia má však ešte jeden dôležitý rozmer. Vďaka nej môžeme rozvíjať medzi mladými a SDA vzťah. Naša organizácia už nepomáha klubom len odporúčaním na literatúru a dvoma-troma trénerskými seminármi. S debatérkami a debatérmi sa môžem stretávať a rozprávať. Môžeme viesť dialóg o riešeniach problémov a reflektovať, ako sa cítia v debatnej komunite. Debatéri a debatérky sa môžu vyrozprávať z prekážok či z názorov na dianie okolo nich. Kontakt s SDA mimo podujatí už nie je len virtuálny priestor, ale osobná starostlivosť. A takúto starostlivosť chceme ponúkať vo väčšom, systematicky a pravidelne.

 

Rozvoj kritického myslenia, otvorenosti a občianstva nie je len misia SDA, ale aj nutnosť pre lepšie fungovanie spoločnosti. V Slovenskej debatnej asociácii veríme, že debata je jednou z efektívnych ciest. Osobne chcem robiť naďalej maximum pre to, aby mladí ľudia všade na Slovensku mali prístup k debate a aby ich debatná skúsenosť bola čo najkvalitnejšia.

 

Chcete si tiež založiť debatný klub alebo máte nápady na vylepšenie systému podpory, ktorý sme zaviedli? Napíšte na novyklub@sda.sk.

 

Jakub sa mohol podpore debatných klubov venovať vďaka Nadácii Orange a podporovateľom ako vy. Prispieť k tomu, aby mohol v tejto práci pokračovať aj od septembra 2018, môžete na www.sda.sk/darujme.