2 % na kritické myslenie

Aj v roku 2020 sa uchádzame o podiel dane z príjmu.

#Oznamy

Untitled design

Prečo poukázať podiel dane Slovenskej debatnej asociácii?

Podiel dane z príjmu je pre nás každoročne významný zdroj. V minulom roku predstavoval asi 5 % nášho rozpočtu. Hradili sme z neho najmä časť nákladov na podporu a zakladanie debatných klubov a cestovné náklady rozhodcov a rozhodkýň na debatné turnaje. Bremeno týchto nákladov sme nemuseli prenášať na zvyšovanie členských a účastníckych poplatkov na naše podujatia.

 

Slovenská debatná asociácia podporuje kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. Vznikli sme 17. novembra 1999 a máme skoro 1000 členov a členiek v 60 debatných kluboch po celom Slovensku. Ako príklad dobrej praxe nás spomína reformný dokument Učiace sa Slovensko a v roku 2018 nám najväčšia slovenská nadácia Pontis udelila cenu Generácia 3.0.

 

Čo znamená vaša podpora?

1   20 eur umožní účasť na debatnom turnaji 1 debatérovi alebo debatérke, kto si ju inak nemôže dovoliť,

2  alebo 20 eur preplatí 1 cestu rozhodcu alebo rozhodkyne na turnaj

3   50 eur pokryje náklady na 1 návštevu debatného klubu alebo vznikajúceho klubu

4  100 eur pokryje školenie 1 nového vedúceho alebo vedúcej debatného klubu

5 1000 eur pokryje stravovacie náklady na debatnom turnaji

6 2000 eur pokryje náklady na stravu aj ubytovanie na debatnom turnaji

7  5000 eur pokryje náklady na stravu a ubytovanie na finálovom turnaji

 

Ako poukázať o % viac

Fyzické osoby môžu namiesto 2 % poukázať 3 % svojej dane. Na základe zákona o dobrovoľníctve k tomu stačí, aby ste daňovému úradu predložili potvrdenie o tom, že ste za predchádzajúci rok odpracovali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej práce. Okrem mimovládnych organizácií ako SDA takéto potvrdenie môžu vystaviť aj napríklad cirkevné organizácie alebo obce.

 

Firmy môžu namiesto 1 % poukázať 2 % svojej dane, ak poskytli SDA alebo iným mimovládnym organizáciám dary vo výške aspoň 0,5 % dane, ktorú odvádzajú. Keď ste v minulom roku neposkytli dary v takejto výške, stále to môžete stihnúť do 31. marca tohto roku. Napíšte nám na sda@sda.sk, ak máte záujem o darovaciu zmluvu, ktorou štátu vydokladujete, že môžete poukázať 2 % dane.

 

Postup pre zamestnancov a zamestnankyne

V roku 2020 potrebujete predložiť dve tlačivá pre poukázanie 2 % dane z príjmu:

 

Postup pre SZČO

Podiel dane z príjmu viete poukázať cez daňové priznanie typu A alebo B. Naše údaje doňho nájdete nižšie.

 

Postup pre firmy

Podiel dane z príjmu viete poukázať cez daňové priznanie právnických osôb. Naše údaje doňho nájdete nižšie.

 

Naše údaje do daňového priznania

IČO 000031801480

Právna forma Občianske združenie

Obchodné meno Slovenská debatná asociácia

Adresa Štúrova 17/3, 81102 Bratislava (pozor, už neplatí naša minuloročná adresa na Pražskej)

 

Ak ste už 2 % poukázali inej organizácii

Slovenskú debatnú asociáciu môžete podporiť na www.sda.sk/darujme alebo prostredníctvom charitatívnej reklamy.

 

Ďakujeme!

S otázkami sa na nás neváhajte obrátiť na sda@sda.sk.