Nominácie rozhodcov na XIX. Finále Slovenskej debatnej ligy

Na XIX. Finále Slovenskej debatnej ligy, ktoré sa bude konať od 28. apríla do 30. apríla 2018 v Bratislave, sú nominovaní títo rozhodcovia:

#Stredoškolský program

Na XIX. Finále Slovenskej debatnej ligy, ktoré sa bude konať od 28. apríla do 30. apríla 2018 v Bratislave, sú nominovaní títo rozhodcovia:

Michal Adam
Tamara Augustinyová
Jana Babicová
Miroslava Babinčáková
Katarína Batková
Dominik Benko
David Birošík
Zuzana Bobová
Peter Borko
Marie Bullová
Martin Burgr
Ján Búza
Martin Dubéci
Karol Ďuriga
Branislav Engler
Branislav Fečko
Lukáš Füle
Tereza Füle
Tereza Gajdová
Andrea Nina Gašparovičová
Anton Gromoczki
Maroš Hodor
Matúš Huba
Robert Martin Hudec
Jakub Chihada
Ivana Ivanová
Nikola Illášová
Tomáš Jarabák
Martin Jesenský
Ján Jursa
Juraj Kamenský
Jakub Kobela
Matej Kohár
Zuzana Kondásová
Katka Koromházová
Kristián Kottfer
Milan Kovačič
Dominika Kovačovičová
Stanislav Krištofík
Matej Kurian
Matúš Kurian
Martin Kuštek
Matej Kyjovský
Jakub Lebeda
Lukáš Lehotský
Lukáš Levický
Adrián Lukáčik
Alena Marková
Simona Masicová
Jozef Maruščák
Juraj Michalec
Veronika Michálková
Miroslav Nemčok
Ľudmila Onoferová
Michal Papcun
Martin Poliačik
Marián Porvažník
Alžbeta Rosinová
Matej Sapák
Martin Sarvaš
Andrej Schulcz
Ondrej Schütz
Hana Skljarszka
Dávid Stanek
Filip Stripaj
Martin Šedovič
Michaela Šedovičová
Filip Šiška
Viktória Takácsová
Petra Vachunová
Zuzana Vargová
Viktor Vigoda
Martin Vojtek
Veronika Zrubáková

 

Odôvodnenie Hlavného rozhodcu Slovenskej debatnej ligy:

Rozhodcovský výbor vyberal podľa troch stanovených kritérií. Funkcionári a funkcionárky SDA, dobrovoľníci a dobrovoľníčky SDL boli nominovaní za ich celoročný prínos do chodu debatnej ligy či už priamo na turnajoch, alebo aj mimo nich. V druhom kritériu sme zohľadňovali aktivitu jednotlivých rozhodcov a rozhodkýň, najmä ich účasť na jednotlivých regionálnych turnajoch. Pri poslednom kritériu sme vyberali takých ľudí, ktorí v minulosti pôsobili v SDA ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Pre mnohé dôvody (práca, miesto bydliska) sa nezúčastňujú regionálnych turnajov pravidelne, avšak prinášajú rozhodcovskú kvalitu a skúsenosť.

Za Rozhodcovský výbor,

Stanislav Jozef Krištofík

Koordinátor rozhodcov