Posledné školenia pre učiteľov o informačnej gramotnosti

Nateraz posledné zo série školení bude 11.-13. mája 2018 v Poprade.

#Učiteľský program

Vážení učitelia,

 

pozývame Vás na seminár Informačná gramotnosť a kritické myslenie vo vyučovaní. Zameria sa na učenie zručností, ktoré mladým ľuďom umožnia orientovať sa v modernom mediálnom prostredí, ktoré sa vyznačuje veľkým množstvom viac či menej kvalitných informácií.

 

Na seminári sa budeme venovať tomu, ako so žiakmi reagovať na tieto otázky:

  • Ako vyzerá poctivý argument a ako môžu rozumní ľudia produktívne nesúhlasiť?
  • Ako rozoznať nepoctivé argumenty a logické chyby?
  • Aké druhy faktov poznáme?
  • Ako čítať štatistiky a vedecké zistenia?
  • Ako spoznať, či je niekto odborník - autorita vo svojej oblasti?
  • Ako fakty používať pri dokazovaní platnosti argumentov a koľko faktov stačí?
  • Ako môžu byť fakty zneužité a ako si overiť ich presnosť?
  • Ako rozoznať rôzne druhy zdrojov informácií a ako hodnotiť ich dôveryhodnosť?
  • Ako si formovať názory a robiť rozhodnutia, keď nepoznáme všetky fakty?

 

Pri každej téme stručne predstavíme kľúčové koncepty a zručnosti, ktoré by si žiaci mali osvojiť. Predovšetkým sa ale sústredíme na konkrétne praktické aktivity uplatniteľné na rôznych vyučovacích predmetoch. Každý účastník zo seminára odíde so sadou pomôcok a učebných plánov, ktoré dokáže použiť na svojich hodinách.

 

Seminár je určený primárne stredoškolským učiteľom. Učitelia druhého stupňa základných škôl však na ňom tiež môžu nájsť užitočné inšpirácie pre ich prax.

 

Seminár organizuje Slovenská debatná asociácia s podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku. Viac o našej činnosti sa dozviete na www.sda.sk.

 

Účastníkom je hradené ubytovanie (pri viacdenných podujatiach) a strava počas seminára. Cestovné náklady si účastníci hradia sami.

 

Ak máte Vy alebo Vaši kolegovia o seminár záujem, veľmi nás to teší. Záväzne sa prihlásiť môžete na dva termíny:

 

1. Bratislava, 28. apríl 2018 (spojené so školením v poprade 11.-13. mája)

2. Poprad, 11.-13. máj 2018

 

Prihlasovací formulár - https://goo.gl/forms/62DRij9M1b1YMrYo1

 

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na nižšie uvedené kontakty.

 

S pozdravom,

 

Viktor Vigoda

koordinátor projektu

vigoda@sda.sk, +421 918 476 281

 

 

Praktické informácie

 

Seminár v Bratislave 28. apríl 2018

 

Adresa

 

priestory Nadácie otvorenej spoločnosti, Baštová 5 Bratislava

 

Program

 

SOBOTA

 

8:30 - 9:00 príchod a registrácia

9:00 – 12:30 workshop

12:30-13:30 obed

13:30-18:30 workshop

18:30-19:00 ukončenie seminára

 

Seminár v Poprade 11.-13. máj 2018

 

Adresa

Hotel Satel, Mnoheľova 826/5, Poprad

(cca 500m od železničnej aj autobusovej stanice)

 

Program

 

PIATOK

 

18:00 - 19:00 ubytovanie a večera

19:00 – 19:30 registrácia a úvodný workshop

 

SOBOTA

 

8:30 - 9:30 raňajky

9:30 - 13:00 workshop

13:00 - 14:00 obed

14:00 - 18:30 workshop

18:30 - 19:30 večera

 

NEDEĽA

 

8:00 - 9:00 raňajky

9:00 – 10:30 workshop

10:30 odchod

 

PDF verzia pozvánky