Trénerský, dobrovoľnícky seminár a zasadnutie valného zhromaždenia 2018

Dovoľujeme si pozvať zástupcov a zástupkyne debatných klubov, členov a členky orgánov SDA na podujatia, ktorými odštartujeme sezónu 2018/2019.

#Oznamy #Stredoškolský program #Vysokoškolský program #Základoškolský program

Dovoľujeme si pozvať zástupcov a zástupkyne debatných klubov, členov a členky orgánov SDA na podujatia, ktorými odštartujeme sezónu 2018/2019.

 

Trénerský seminárje najlepším úvodom do debatnej sezóny. Povedú ho skúsení lektori a lektorky a dozviete sa napríklad ako pripravovať debatné tréningy, ako viesť mladých ľudí či ako zadávať inštrukcie. Začína v stredu 5. septembra o 14:00 hod. a končí v piatok 7. septembra o 13:00 obedom. Žiadame vás o vyplnenie prihlášky do 27. augusta 2018.

 

Účastnícky poplatok je 20 eur. Účastnícky poplatok uhraďte do 27. augusta 2018 prevodom na účet SDA (SK40 1100 0000 0026 6545 5121). Správu pre prijímateľa uveďte vo formáte TS18 Priezvisko. Ak si nemôžete dovoliť zaplatiť poplatok, napíšte o svojej situácii na fond@sda.sk a v odôvodnených prípadoch ho znížime.

 

Dobrovoľnícky seminárzačne už 4. septembra a je určený všetkým, kto sa chcú angažovať v orgánoch SDA, napríklad organizovať podujatia a tvoriť tézy. Okrem zručností potrebných na zvládnutie dobrovoľníckych úloh sa budeme venovať stratégii SDA a opatreniam na zlepšenie skúsenosti s debatnou komunitou. Žiadame vás o vyplnenie prihlášky do 27. augusta 2018.

 

Valné zhromaždenie rozhoduje o prioritách a plánoch, schvaľuje rozpočet, a volí vedenie SDA. Na tomto valnom zhromaždení budeme aj schvaľovať nové znenie stanov, diskutovať o stratégii SDA od sezóny 2019/2020 či o výsledkoch výskumu komunity, ktorý prebehol v minulej sezóne. Riadne zasadnutie valného zhromaždenia prebehne od 8. do 9. septembra na rovnakom mieste ako semináre. Žiadame vás o vyplnenie rovnakej prihlášky do 27. augusta 2018.

 

Účasť hradíme jednému zástupcovi alebo zástupkyni klubu, účastníkom a účastníčkam dobrovoľníckeho seminára, členom a členkám orgánov SDA. Ďalším umožníme účasť vzhľadom na kapacitu. Zástupca alebo zástupkyňa klubu môže mať pod 18 rokov, ale neplnoletá osoba nemôže hlasovať. Klub bez plnoletého zástupcu alebo zástupkyne môže splnomocniť iný klub, aby zaň hlasoval. Splnomocnenie nájdete na konci tohto dokumentu. Prineste si ho so sebou alebo ho doručte ešte v auguste do kancelárie SDA.

 

Odkaz na zložku s podkladmi na valné zhromaždenie sme posielali e-mailom. Podklady budeme priebežne dopĺňať a finálna verzia všetkých podkladov bude prístupná najneskôr do 31. augusta 2018. Špeciálne by sme vám chceli dať do pozornosti výzvu na predkladanie kandidatúr, keďže návrh stanov predpokladá zmeny orgánov. Ak ste odkaz na podklady nedostali, napíšte na sda@sda.sk.

 

Informácie ohľadom ubytovania Hotel Biela Medvedica sa nachádza na začiatku Národného parku Nízke Tatry-Juh, v obci Bystrá, okres Brezno. Viac informácií o zariadení nájdete na stránke www.medvedica.sk.

 

Podujatia sa konajú s finančnou podporou programu PODPORA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý spravuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

 

Prípadné otázky radi zodpovieme na sda@sda.sk.

 

Tešíme sa na vašu účasť!

 

S podporou: