Medzinárodné lektorské školenie

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa medzinárodného lektorského školenia v dňoch 2. - 4. novemmbra 2018 v Bratislave.

#Oznamy

IMG_1646Chceš zlepšovať svoje lektorské a trénerské schopnosti?

 

V rámci medzinárodného projektu Empowering Youth to Debate across Europe hľadáme tri záujemkyne alebo záujemcov o účasť na lektorskom školení, ktoré budeme organizovať v Bratislave v termíne od 2. do 4. novembra 2018. Školenie prebehne v anglickom jazyku a budú ho viesť skúsení zahraniční lektori a lektorky.

 

Účastníci a účastníčky musia mať viac ako 18 rokov, debatovať aspoň dva roky a mať predchádzajúce skúsenosti s trénovaním alebo lektorovaním. Ďalej pri výbere budeme prihliadať nie len na trénerské a lektorské skúsenosti kandidátov a kandidátok, ale aj na potenciál využitia toho čo sa na školení naučia v ďalšej práci v SDA.

 

Vybraní účastníci a účastníčky majú školenie, ubytovanie, stravu a dopravu hradenú z projektu.

 

Ak máte o účasť na školení záujem, prihláste sa do  6. októbra 2018 na schutz@sda.sk zaslaním krátkeho zhrnutia Vašich trénerských a lektorských skúseností a niekoľkých riadkov o Vašej motivácii absolvovať lektorské školenie.