Výber na WSDC 2019 / WSDC Tryouts

Výber prebehne na diaľku od 17. do 20. februára

#Stredoškolský program

For English scroll below

 

Vážení vedúci klubov, milí debatéri!

 

Radi by sme Vás pozvali na výber členov slovenského reprezentačného tímu pre Majstrovstvá sveta v debate (WSDC) 2019, ktoré sa uskutočnia v Colombe na Srí Lanke od 23. júla do 2. augusta 2019. Účasť na WSDC je jedinečnou príležitosťou zlepšiť svoje debatné zručnosti, rozšíriť si všeobecný prehľad a naučiť sa využívať základné filozofické koncepty v argumentácii. To celé pod osobným vedením trénerského tímu, zloženého z bývalých debatérov a súčasných rozhodcov na WSDC. Získate možnosť porovnať sa s ostatnými národnými reprezentáciami a v prípade poctivej prípravy aj možnosť uspieť v tejto konkurencii.

Výber sa tentokrát uskutoční online, a bude sa skladať z testu, reči na pripravenú tézu, analýzy videodebaty a krátkeho pohovoru.

Dátum a čas:

17.2. od 20:00 do 21:30 (60 minút čistého času) => primárny termín testov

18.2. / 19.2. / 20.2. reči + pohovory => Pri registracii si záujemcovia vyberú konkrétny časový “slot”

 

Ak sú pre niektorého zo záujemcov všetky tieto termíny nesplniteľné, nech dá vedieť, skúsime sa zamyslieť nad náhradným termínom.

 

Dátum oznámenia videodebaty: 8.2.

Miesto: Online

Od účastníkov očakávame, že si pripravia prvú reč na súhlasnú stranu na tézu:

„THBT feminist groups should abandon topless protests.“

Účastníci musia byť pripravení odpovedať na kritické otázky a námietky strany nesúhlasnej.

Deadline na prihlásenie: 14.2.2019

Nákaldy odhadujeme na 2000 €:

- 700 € registračný poplatok na WSDC

- 800 € letenka a víza na WSDC

- 500 € registračné poplatky, strava, ubytovanie, cesta na prípravu a turnaje (napr. Praha, Bratislava)

Na pokrytie nákladov si môžete nájsť sponzorov a SDA vám vie s oslovením pomôcť.

 

Budeme hľadať 7-10 ľudí, z ktorých do jari vyberieme 5 na základe ich výkonu, prípravy a práce v tíme. Schopnosť rozprávať po anglicky je jedným z kritérií, nie však tým najdôležitejším a neočakávame od vás, že budete rozprávať na úrovni native speakerov. Očakávame ale ochotu pracovať na sebe a zlepšovať sa, učiť sa nové veci a pravidelne sa pripravovať (na týždennej báze). Podmienkou výberu je ochota cestovať na tréningy a záujem debatovať na medzinárodných turnajoch.

 

V prípade záujmu prosím vyplňte tento formulár.

Ak máte nejaké otázky, môžete kontaktovať trénera Branislava Fečka-Čegiňa (bfecko@gmail.com) alebo Michala Pečeňu (mpecena@gmail.com).

 

Tešíme sa na vašu účasť!

 

In English

Dear coaches and debaters,

 

We would like to invite you to the try-outs for Slovak national team to World Schools Debating Championships (WSDC) 2019, which will take place in Colombo (Sri Lanka) between 23rd July and 2nd August 2019. WSDC is the most prestigious schools debate event of any given year. As such, it is a unique opportunity to improve one’s debate skills, broaden general knowledge, and learn to utilise fundamental philosophical concepts during argumentation. All of this will happen under the tutelage of an experienced coaching staff consisting of former WSDC debaters, coaches, and judges. You will have a chance to compete against other countries’ national teams; with hard work and dedication, you will also have a chance to succeed in this illustrious competition.

The try-outs will take place online this year, and will consist of a knowledge test, a prepared speech, and an analysis of a video of a debate.

 

Date and time:

17.2. 20:00 until 21:30 (60 minutes of time for the test) => main date for the test

18.2. / 19.2. / 20.2. speeches + interviews => During registration the applicants will select a specific time “slot”

 

If the dates offered really do not work for you, contact us and we may be able to arrange an alternative one.

Date of the announcement of the video debate for analysis: 8.2.2019

Place: online

We expect the participants to prepare a proposition speech on the motion:

“THBT feminist groups should abandon topless protests.“

Participants must also be ready to answer questions and objections of the opposition side.

 

Application deadline: 14.2.2019

 

Estimated costs are 2000 €:

- 700 € registration fee WSDC

- 800 € travel and visa for WSDC

- 500 € travel, room, boarding and registration fees for preparation and other tournaments (e.g. Prague, Bratislava)

You can find sponsors to cover most costs, and SDA can help you identify and talk to them.

 

We will be selecting 7-10 people, who will then be narrowed down to 5 people by the end of spring based on their performance, work during trainings, and teamwork. Ability to speak in English is, of course, one of the criteria, but it is not the only criterion. A native speaker level of English is not necessarily expected, however, we do expect willingness to work and improve, learn new things, and work regularly (on a weekly basis). A necessary condition for selection is the preparedness to attend training sessions and potentially attend international debate events.

 

In case of interest, please fill in this application form.

 

We look forward to your participation!