Pridaj sa k príprave FSDL

Hľadáme členov a členky organizačného tímu.

#Stredoškolský program

Aj tento rok zakončíme stredoškolský program finálovým turnajom - XX. Finále Slovenskej debatnej ligy. Momentálne hľadáme hlavného organizátora/ organizátorku a členov a členky organizačného tímu. Ak máte záujem načerpať zaujímavé skúsenosti a vidieť finále z inej strany, obráťte sa na Filipa Šišku (siska@sda.sk) do 15. februára.