Letná akadémia Discover

Dva týždňové turnusy akadémie sú pre slovenských a českých stredoškolákov, tretí je medzinárodný a prebieha v angličtine. Spolu majú skoro 300 účastníkov. Učia sa premýšľať o svete okolo nich a tom, ako môžu mať pozitívny dopad aj vo svojom veku. Vyberajú si dva kurzy zo širokej ponuky, ktorá obsahuje napríklad medicínu, literatúru, robotiku či metodológiu vedy. Kurzy aj množstvo sprievodných aktivít sú zábavné, podporujú reflexiu a prácu v tíme.
 
Všetko o letnej akadémii nájdete na www.discover.sk.