Základoškolský program

Približne 20 % našich členov sú žiaci druhého stupňa základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Ich súťaž sa volá Debatiáda. Oproti stredoškolskej lige má jednoduchší formát a tézy, napríklad:
 
  • "Reklamy na skrášľovacie lekárske zákroky by mali byť zakázané."
  • "Povinné čítanie by malo byť nahradené audiovizuálnym spracovaním literárnych diel."
  • "Rodiny s deťmi by si domáce zvieratá mali brať výlučne z útulkov."
 
Debatný program pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov gymnázií funguje od roku 2010. Prvé kluby vznikli v Košiciach, odkiaľ sa program postupne rozširoval smerom na západ. Dnes má Debatiáda tri regióny, rovnako ako Slovenská debatná liga.